YEKDEM de TL Palavrası

YEKDEM de TL. PALAVRASI…

Vatandaşlarımıza verilen  sözlerin tutulmadığı, olumlu bir şeyler yapılıyor havasında aldatıcı uygulamaları ile AKP Yönetimi algı oluşturmaya devam etmektedir. Bu konuyu vatandaşlarımızı bilgilendirme amacıyla yazıyorum.  AKP İktidarı tarafından son 15 yıldır YEKDEM(Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimini Destekleme Mekanizması) kapsamında  işletmede olan enerji santrallerine aşağıdaki dolar-cent ile satın alma garantisi verilmiştir.

HES (Hidroelektrik Enerji Santrali) kaynakları için: 7.3 dolar-cent/kWh,

RES (Rüzgar Enerji Santrali) kaynakları için                : 7.3 dolar-cent/kWh,

JES (Jeotermal Enerji Santrali) kaynağı için                 : 10.5 dolar-cent/kWh,

GES (Güneş Enerji Santrali) kaynakları için                   : 13.3 dolar-cent/kWh,

BES (Biokütle Enerji Santrali) kaynakları için               :13.3 dolar-cent/kWh.

YEKDEM ile ilgili yeni esaslar ise 29.01.2021 tarih ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeniden düzenlendi. Bu karar gereği, 1.07.2021 ile 31.12.2026 tarihleri arasında devreye girecek YEK belgeli yeni santrallerde üretilen elektrik için 10 yıl boyunca alım garantisi fiyatının TL. olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Türk Lirası olarak belirlenen bu fiyatların; 1.Nisan.2021 tarihinden başlamak üzere üçer aylık dönemler halinde %26’lık TÜFE ve ÜFE, %24’lük USD ve Euro fiyat değişimlerini içerecek şekilde güncelleneceği ve alım garantisinin TL olarak uygulanacağı belirtilen bu yöntemde, olası artışların otomatik olarak şirketler lehine, tüketiciler aleyhine olacağı aşikardır.

Bugün olduğu gibi yine, Tüketicilerin cebinden çıkan elektrik fatura bedelleri üretici şirketlerin kasasına aktarılacaktır. Allah aşkına, Tamamen algıya dayalı bu düzenleme de tüketici vatandaşlarımızın lehinde olan ne var?

Türkiye’de; İşsiz sayısı 10 milyonu aşarken, binlerce esnaf dükkan kapatırken, Asgari ücretli, memur ve emekli maaşları oldukça düşük oranda artarken, çiftçiler üretemezken, EYT mağdurları ve KYK öğrenci borçları çözüm beklerken, AKP İktidarı; Yine özel elektrik şirketlerinden yapılacak alım fiyatlarını yılda dört defa arttırarak, Özel şirketler lehine, tüketici vatandaşların  aleyhine olan haksız bir uygulamayı daha hayata geçirmiştir.

AKP iktidarı yöneticilerinin yanlışlarını söyleyip geçmeyeceğim. Gerçekten   samimi duygularla çözüme yönelik önerilerimi bir T.C. vatandaşı olarak açıklıyor ve bilginize aktarıyorum.

  • Hava, çevre ve canlı açısından zararlı atıklara sebep olan tüm Enerji faaliyetleri derhal durdurulmalıdır. (Atık Lastik, Kömür, siyanürle altın arama vs.)
  • Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimine esas yatırımlar kamusal bir planlama çerçevesinde yapılmalı, vatandaş bu planlamada yer almalıdır.
  • Doğal kaynakların vatandaşlarımızın faydalanacağı şekilde kullanımına, tarımsal faaliyetlerin zarar görmemesine ve yöre halkının istediği yatırımlara izin verilmelidir.
  • Enerji yönetiminin ve özel şirketlerin ellerini vatandaşların ceplerinden çekmesi sağlanmalı ve tüm çalışmalar şirketleri değil vatandaşları koruyan ve kollayan mantıkla yapılmalıdır.
  • Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 2020/5 sayılı tebliğe göre fotovoltaik(solar) modül ve panellerinin ithalatına yönelik başlatılan gözetim uygulaması ile AKP İktidarı, Benim istediğim şartları taşıyanlar ile isteğim şirketler güneş yatırımını yapabilir demektedir. Oysa rekabeti ve GES santrallerinin etkinliğini arttırmak için bu tür zorlayıcı tedbirler kaldırılmalıdır.

DOĞRU PARTİ Genel Başkan Yardımcısı olarak; AKP iktidarı yöneticilerine sesleniyorum Lütfen yanlış uygulamalarda ısrar etmeyip, Milletimiz ve Ülkemizin menfaatlerini koruyan, kollayan bu ve benzeri tedbirleri almanızdır. Siz yapmazsanız, biz yaparız.

 

YEKDEM TL uygulaması siz söyleyin Palavra değil mi?

Akkuyu NGS (Nükleer Güç Santrali)’nde üretilecek elektriğin fiyat alım garantisi 12.35 dolar-cent /kWh, Doğalgaz termik santrallerinde üretilen  elektriğin fiyat alım garantisi  13.3  dolar-cent/ kWh  gibi yüksek bir değerdedir. NGS ve Doğalgaz termik santrallerinin bu  uygulama dışında tutulması ne anlama gelmektedir. Bu konuda AKP yönetimi ne düşünmektedir?

 

Yapılan bu düzenleme; Alım garantisinin TL.uygulaması “ki temmuz.2021 sonrası kurulacak YEKDEM santralleri için uygulanacak bir karar olup şu anda faaliyette olan YEKDEM Enerji santralleri için Temmuz.2026 tarihine  kadar alım garantisi dolar-cent üzerinden” devam edecektir. Yani; İktidarın övünerek duyurduğu bu uygulama tamamen milletimiz üzerinde bir algı  hatta Palavra operasyonudur.

 

Çünkü; Değişen hiç bir şey yoktur. Her iki uygulamada da Yandaş/Paydaş Şirketler  korunup kollanmakta, vatandaşlar ise soyulmaktadır. Tıpkı, Yaptık diye övündükleri köprülerden geçmesek de, Havalimanına gitmesek de, oto yollarını kullanmasak da iktidarın verdiği garantiler nedeniyle ödediğimiz bedeller gibi, Üretilen elektriği kullansak da kullanmasak da AKP İktidarda kaldığı sürece vatandaşlarımız bu yüksek bedelleri ödemeye devam edecektir.

 

DOĞRU PARTİ olarak; siz vatandaşlarımızın aleyhinde olan uygulamalar gibi, şirketlere giydirilen bu Alım garantisi zırhını parçalayıp çıkarmak ve vatandaşlarımızı koruyup, kollayan uygulamaları hayata geçirmek sizlere sözümüzdür.

 

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

 

Yorum bırak