BOR’da YENİ OYUN

BOR’da YENİ OYUN

Bor karbür, Elastiklik modülü ve termal kararlılık ile darbe dayanımı yüksek olan, üstün sertlik, mükemmel kimyasal kararlılık, çok iyi korozyon direnci, gibi benzer fiziksel, mekaniksel ve kimyasal özelliklere sahip seramik bir malzemedir.

Bor madenini işleme yoluyla oluşturulan Bor Karbür, katma değerini binlerce kata kadar artıran teknolojiye verilen addır. Bor Karbür genellikle;

 • Endüstriyel, savunma sanayi ve nükleer enerji santrallerinde,
 • Sertlik değeri yüksek, yüksek ısıya dayanıklı, korozyona karşı direnci olan, hafif ve sağlam zırhlar üretilmesinde,
 • Savunma sanayisinde hafifliğin ön planda olduğu yelek ve helikopter zırh ütretiminde,
 • Endüstriyel olarak, aşındırıcılar ve zımparalarda katkı maddesi olarak,
 • Bor karbür, alaşımlı metaller ve demir yüzeylerine difüzyon yardımı ile koruma amaçlı kaplamalarda,
 • Nükleer enerji santrallerinde Bor karbür, yakıt yükleme çubuğu ve radyasyondan korunmada kullanılmaktadır.

1 ton Bor karbür için; Bor oksit veya Borik asit ile kok kömürün oranları ölçüsünde karışımından oluşan hammadde(4 ton) kullanılmaktadır.

Bor karbür Üretimi için gerekli olan hammadde; Borik asit, veya Bor oksit ; Bandırma Bor türevleri tesislerinden, kok kömürü ise yurt dışından satın alma yoluyla, temin edilecektir.

Bor madeninin satış değeri 200-400 dolar aralığında iken, teknolojik ürün olan Bor karbür kalitesine göre normal Bor fiyatının 1000 katı-10000 katı satış değerine sahiptir.

Bor Karbür Tesisi

İlgili yasada, Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi devlet eliyle yapılır açık hükmü yer almaktadır. Bu nedenle; AKP İktidarı tarafından, ETİ Maden tarafından üretilen bor ürünlerini kullanmak suretiyle Bor içerikli uç ürünlerin elde edilmesi için;  TRBOR Bor Teknolojileri AŞ. kurulmuştur.

(20.Mart.2018 tarihli 9540 sayılı Ticaret Sicil gazetesindeki bilgilere göre, TR USAT Hava Savunma Sistemleri Sanayi ve Tic.A.Ş adındaki firma isim değişikliği yaparak, TRBOR Teknolojileri A.Ş. adını almıştır. TRBOR Teknolojileri A.Ş., Ankara merkezli olmasına rağmen İstanbul’a BMC Power Motor ve Kontrol Teknolojileri A.Ş. adresine taşındığı görülmektedir.) (M.Ağırel)

Ancak; Tank Palet Fabrikası’nın  verildiği Katar ortaklı BMC’nin, Yasadaki devlet eliyle yapılıraçık hükmüne rağmen Bor madeni ile ilgili işlerde de yer alacağı görülmektedir.

TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş.;

Eti Maden                                                                  %33 pay ile.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ            %25 pay ile,

SSTEK Savunma Sanayii ve Teknolojileri AŞ         %5 pay ile ve

Bor Savunma Teknolojileri Sanayii ve Ticaret AŞ %37 pay ile kurulmuştur.

TRBOR Teknoloji’nin en büyük ortağı olan ve %37 hisseye sahip Bor Savunma Teknolojileri adlı firma 2018 yılında  50 bin TL sermaye ile kurulmuş olup sahibi Talip Öztürk’tür. Bu kişi aynı zamanda BMC’nin de ortağıdır.

AKP İktidarı, Yüksek teknoloji temelli katma değeri yüksek son ürün üretilmesi için Bor karbür tesisinin temelini 25.10.2019 tarihinde atmıştır. Bor karbür tesisinin yapım süresi 6 yıl ve toplam maliyeti 80 milyon dolar olarak planlanmıştır.

Bloomberg’in haberine göre; Çelik üreticisi Tosyalı Holding’in Katar ortaklığı, Sancak’ın BMC’deki %25  hissesini kontrol eden Ethem Sancak ile hisse alımı için görüşmeler yapıyor. Şirketin %49,9’u Katar’a, kalan %25,1’i de Öztürk Ailesi’ne aittir.

Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Eylül.2018 yılında TVF (Türkiye Varlık Fonu) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup halen 7 kişilik yönetim kurulu üyelerinden birisidir. Bor madenleri  ETİ Maden İşletmeleri kontrolündedir. ETİ Maden İşletmeleri de TVF bünyesinde yer almaktadır.

BMC şirketi kurum olarak TRBOR Teknolojileri A.Ş.’ne ortak değil ancak; BMC’nin %25.1 hissesi olan Öztürk ailesi, bu şirketin en büyük ortağı konumunda bulunuyor. Yani; BMC resmi olarak yer almıyor fakat  BMC’nin ortağı Bor şirketinde en büyük paya(%37) sahip durumda.

Talip Öztürk, TRBOR ve BMC’nin ortağı. Çelik üreticisi Tosyalı Holding’in Katar ortaklığı şu an BMC nin hissesini almaya çalışıyor.. BMC’nin en büyük ortağı ise Katarlı sermaye grubu.  Kısacası bor Madeni de Katar sermaye grubuna!  gitti gidecek.

AKP iktidarı; Bu girift ilişkilerin yer aldığı şirket için;

Teşvik ve muafiyetler içeren; 2.şubat.2021 tarih ve 3482 sayılı cumhurbaşkanı kararı ve eki, 3.şubat.2021 tarih 31384 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar ile; Balıkesir İlinde yapılması planlanan Bor karbür üretim tesisi yatırımına, proje bazlı devlet yardımı usul ve esaslar çerçevesinde destekleneceği açıklanmıştır. TRBOR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  için;

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • KDV İstisnası,
 • KDV İadesi,
 • %100 Vergi İndirimi,
 • %70 yatırıma katkı oranı ve bu oranın %100’nün yatırım döneminde kullanılabilmesi,
 • 10 Yıl tutar sınırı olmaksızın Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği ve gelir vergisi stopaj Desteği,
 • 000.000 TL Nitelikli Personel Desteği,
 • İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 150.000.000 TL’yi aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının %50’si nin karşılanacağı gibi

imtiyazlar sağlanmaktadır.

Balıkesir bor karbür tesisi 27.09.2019 tarihinden başlayarak 6 yıl içinde tamamlanması öngörülmüş, yatırımın öngörülen sürede gercekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebileceği belirtilmiştir. Yatırım süresi sonunda 1.350.000 ton/yıl bor karbür üretilmesi planlanmıştır.

SONUÇ

Eti Maden’in %33 ortaklığıyla TRBOR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. adı ile oluşturulan bu yapı, yatırımın üzerine gölge düşürmektedir. Çünkü; TRBOR Teknolojileri A.Ş.’nin paydaşlar kısmında; ETKB(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı), Savunma Sanayi Başkanlığı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve BMC yer almaktadır.

 

BMC’nin Tank Palet’ten sonra gözünü Bor karbür’e dikmesi de savunma sanayimiz için kabul edilemez bir olgudur. AKP İktidarı; Tank Palet fabrikasını katarlılarla ortak olan BMC’ye ,  Savunma Sanayinin üretim malzemesi olan Bor karbür tesislerini de günümüzde yine BMC’ye yani katarlılara teslim etmenin alt yapısını oluşturmuştur.

 

Bor karbür fabrikasının ortaklarından birinin Ethem Sancak’ın Katar ortaklı BMC’si olduğu, fabrikanın ortaklarından birinin de Öztürk ailesi olduğu dikkate alındığında;

 • AKP İktidarı, Küresel güçlerin hedefi olan bor madeni uç ürün tesislerini bu girift ve karmaşık ilişkiler üzerinden katarlılara teslim etmektedir.
 • Bu da çok açık olarak göstermektedir ki AKP İktidarı küresel güçlerin ve katarlıların yanında milletimizin karşısındadır.

Çünkü; bor madeninin milletimize ait olmasının önündeki tüm engelleri alengirli uygulamalarla aşmak istemektedir.

 

AKP iktidarı; Yasal engellemeler olmasına rağmen, devletin tüm imkanlarını Paydaş/yandaş şirketlerin   emirlerine vererek bu şirketleri korumaya, kollamaya devam etmektedir. Ancak vatandaşlarımızı ve onların değerlerini tamamen yok saymaktadır. İnanın bu özellikte bir iktidar dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur.

TRBOR  Teknolojileri A.Ş. kuruluşu, ortakları, verilen istisnalar vs. bir bütünlük içerisinde incelendiğinde yüzlerce soru işaretlerini içerisinde barındırıyor. Şeytanın dahi aklına gelmeyecek girift ilişkiler ağı sonucu bor madenini özel sektör eliyle yapamazsam, uç ürünleri üçüncü şahıslar üzerinden pazarlarım diyen bir anlayışla karşı karşıyadır Türkiye.

Ve ne yazık ki adım adım hedeflerine doğru ilerlemektedirler.

DOĞRU PARTİ Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik politikaları Başkanı olarak vatandaşlarımız adına AKP iktidarına sesleniyorum ve diyorum ki, Yapmayın, maddi hırslarınıza esir olmayın ki bu stratejik değerlerimiz dış güçlerin (Katarlı sermaye grupları, Küresel güçler) eline geçmesin. İnanın bu vebalin altından kalkamazsınız.

BOR madeni her şeyi ile milletimizin değeridir. DOĞRU PARTİ bu değerlerimizin korunmasının teminatı olacaktır.

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

DOĞRU PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

 

Yorum bırak