AKP, MHP “MİLLİ ve YERLİ” Mİ?

AKP, MHP “MİLLİ ve YERLİ” Mİ?

AKP İktidarı tarafından uygulanan ve MHP tarafından alkışlarla desteklenen icraatlara baktığınızda ülkemiz ve milletimiz açısından tam bir yıkım, küresel güçler ve piyonları yerli şirketler açısından ise büyük bir yapım olduğu görülmektedir. Millilik ve yerlilik bu mu diye birlikte bakalım;

Yerli olmak,

 • Ülkemiz topraklarında üretilen ürünlere, tarihine, kültürüne, inancına, kendi öz değerlerine, irfanına sahip çıkmak, ülkesinin topraklarını, madenlerini, yer altı ve yer üstü değerlerini ve üzerinde yaşadığı toprakları korumaktır.
 • Ülkemiz topraklarını bir bütün olarak sahiplenmeyi, kökü dışarıda olan her türlü plan ve projelerin tamamından uzak tutmayı gerektirir.
 • Yerli üretimi arttırmak, fabrikaları satmak değil yeni fabrikalar yapmaktır.

Milli olmak;

 • Tarihimize, vatanımıza, dilimize, gelenek ve göreneklerimize, milli, manevi değerlerimize ve bayrağımıza sahip çıkmaktır.
 • Dış Güçlere karşı birlik ve beraberlik içerisinde vatanın her karış toprağını canı pahasına korumak milli şuur içerisinde hareket etmektir.
 • Türkiye Cumhuriyeti devletini korumak, yaşatmak, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve yolunda gitmektir.
 • Ülkenin milli kuruluşlarına, milli değerlerine sahip çıkmak ve korumaktır.
 • Devletinin kurumlarında milli değerlere sahip çıkan, kendi çıkarını değil devletinin çıkarlarını ön planda tutmak demektir.

Yerli ve Milli olmak;

Milletimizin tarihi ve kültürel değerlerinde, inancında, gelenek ve göreneklerinde yani bizi biz yapan kıymetlerinde yoğrulmaktır.  “yerli ve milli” olduğu iddiasında olan AKP ve destekçisi MHP gerçekten de “yerli ve milli” mi?

 • Yüzlerce çeşit tarım ürününü dış ülkelerden ithal edeceksin,
 • 20 Ege adasını Yunanistan’ın sahiplenmesini seyredeceksin,
 • Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum diyeceksin,
 • Ülkenin kurumlarından T.C. ibaresinin silinmesine sessiz kalacaksın,
 • Andımızı yasaklayacaksın
 • Pandemide vatandaşlarımızı kaderlerine terk edeceksin.

Sonrada “yerli ve milliyim” diyeceksiniz. “yerli ve milli” olmak bu mu dur?

“yerli ve milli” olduğu iddiasındaki AKP ve Destekçisi MHP ; Ülkemizi ne hale getirdiğinize bir bakın. Bu fotoğrafı birlikte oluşturdunuz. İçindekileri ana hatlarıyla hatırlatmak istiyorum.

 • Milletimizi kutuplaştırdınız, ayrıştırdınız,
 • Yasama, yürütme ve yargıyı işlevsiz hale getirdiniz,
 • 1923 kurucu değerlerin yerini bir başka değerlerle doldurmaya çalışıyorsunuz,
 • Türkiye’nin bölünmesi planlarına sessiz kalmaktasınız,
 • Gelecek nesillere miras olarak borçlar bıraktınız,
 • Ülkemizi, Komşularımızla ve diğer ülkelerle kavgalı hale getirdiniz
 • Yandaşları koruyor, vatandaşlarımızı soymaya devam ediyorsunuz,
 • Küresel şirketlere ülkemizi teslim ettiniz,
 • Algı operasyonları ile gerçek gündemi saklıyorsunuz,
 • Milletimizin iyi niyetini suistimal etmeye devam ediyorsunuz,
 • Sizden olmayan herkesi vatan haini, terörist ilan ettiniz,
 • Saray bürokratlarının birden fazla maaş almalarını ve bu maaşların vergilerinin ilgili kurumlarca ödenmesini yasal hale getirdiniz,
 • Halkbank davasında rüşvet alanları korudunuz,
 • Bor, Toryum ve Trona gibi stratejik varlıklarımızı küresel güçlerin kontrolüne verdiniz,
 • Terör örgütlerini (FETÖ,PKK,PYD vs.) beka sorunu yaptınız,
 • Cumhuriyet döneminin tüm değerlerini sattınız,
 • Merkez bankası rezervlerini tükettiniz, vs.

Milletimiz ve hatta dünya biliyor, görüyor. Ancak; sizler milletimizi kör ve sağır zannediyorsunuz. Hani siz “yerli ve milli”  idiniz. AKP ve Destekçisi MHP; “Yerli ve Milli” olmak sözle değil davranışla, eylemle ve icraatla olur.

Eyyy AKP, Eyyy MHP; siz asla “yerli ve milli” olmadınız, olamadınız.

DOĞRU PARTİ olarak; Kurucu değerlere dönüş ısrarımız; Türkiye’nin yerli ve milli  bir yönetim anlayışına olan ihtiyaçtandır. Bizim anlayışımız, Yalan söylemeyen, aldatılmayan ve aldatmayan, Ülkenin menfaatlerini ve milletimizin refahını, kişisel menfaatlerinin önüne koyabilen bir yönetim anlayışıdır. Tıpkı Atatürk’ün hayata geçirdiği uygulamalar gibi!..

Mustafa Kemal Atatürk;

Tam bağımsızlık karakterimizdir derken, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel olmak üzere her alanda tam bağımsızlığımızı kastetmiş ve Bağımsızlıktan yoksun bir ülke, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz demiştir.

DOĞRU PARTİ temsilcisi olarak, Aziz milletimiz adına AKP iktidarına soruyorum bağımsızlığımızın tartışılır olduğu günümüzde “yerli ve milli” olduğunuz iddianızda samimi misiniz?

 

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun
DOĞRU PARTİ Genel Başkan Yardımcısı
(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

 

Yorum bırak