MİLLETİMİZE İBAN (SIĞINMACI AKP)

MİLLETİMİZE İBAN (SIĞINMACI AKP)

Değerli vatandaşlar, İnsanda vicdan olmazsa kaynak da olmaz. Saraylara, uçak filosuna(13 adet), makam araçlarına(200 bin adet), Suriyeli ve Afgan mültecilere, yandaş/paydaş şirketlere ve yandaş basın temsilcisine, Sudan, Somali, Tunus, Afganistan, Filistin için kaynak var ancak; Salgında, depremde, yangında ve selde mağdur olan vatandaşlarımıza kaynak yok! Ne var peki İBAN!. Bu hangi vicdana, hangi adalete sığar. Sadece vicdandan yoksun AKP’nin yönetim anlayışına sığar.

 • Suriyeli mülteciler için harcanan 60 Milyar dolar,
 • Yandaş/paydaş Şirketlere verilen garantiler nedeniyle alınmayan, ödenen ve indirimler için toplam 6.5 Milyar dolar,
 • Tunus ve Filistin’e 5’er Milyon dolar hibe,
 • Afganistan’a 2 yılda 75 milyon dolar ödeme taahhüdü,
 • Somali’ye hibe edilen 30 Milyon dolar,
 • Yıldırım Demirören’e 750 Milyon dolar,
 • AKP bürakratlarına birden fazla ballı maaş.

İçin kaynak bulan AKP yönetiminin her afet sonrası IBAN numarası ile vatandaşa gitmesi anlaşılır bir durum değildir. DOĞRU PARTİ temsilcisi olarak, tüm afetzedelerin sorunlarının çözümünde yetersiz kalan ancak dış ülkeler ve yandaşlara karşı bonkör davranan AKP iktidarı yöneticilerine soruyorum;

 • 20 yılda toplanan yaklaşık 2 Trilyon TL. vergi,
 • Özelleştirmeden elde edilen 60 Milyar dolar,
 • Deprem vergileri toplamı yaklaşık 70 Milyar TL.
 • Miktarını bilmediğimiz yardım paraları ????? NEREDE?

İtiraftan tasarruf olmaz diyen siyasi iradenin, Yakın zamanda yaşadığımız doğal afetlere müdahaledeki beceriksizliği, sel baskınları ile  orman yangınlarındaki çaresizliği; İtibarları adına yaptıkları saraylar, mevcut uçak filoları ve makam saltanatı araçları tasarruf olmaz dedikleri itibarı korudu mu?

Vatandaş normal yaşantısında her faaliyetinde devlete vergisini ödüyor, ancak vatandaş bir zorlukla karşılaştığında devleti yöneten günümüz iktidarı hemen IBAN vererek yine vatandaşa gidiyor. O zaman sormazlar mı? Yönetimde olan siz değil de vatandaş mı?

Değerli vatandaşlar, siyasi partilere hazineden, her yıl milyonlarca lira yardım yapıldığı hepinizin malumudur. hazine yardımından yararlanan siyasi partilerin parti olarak afetzedelere bir katkısı var mı? varsa ne kadardır. Lütfen açıklasınlar vatandaş olarak bizde bilelim.

Ben şahsen verilen IBAN hesabına yardım etmek istemiyorum. Çünkü; oraya yatırılan paraların nereye aktarıldığını bilmiyorum, amacı doğrultusunda kullanılacağına inanmıyorum. Vatandaşlarını sağılacak inek gibi gören ve her olayda IBAN ile vatandaşa giden bir siyasi iradeye nasıl güvenebilirim ki? Sonuç ortada; Afetzede vatandaş PERİŞAN, Yandaş/Paydaş şirketler SULTAN iken  Millet’e İBAN.

Yeter artık milletimizle alay etmeyin artık. Ülkenin BEKA problemi oldunuz. DOĞRU PARTİ olarak beklentimiz, milletten topladığınız bu paraların hangi amaçlar için nerelerde kullanıldığını, IBAN ile yardıma çağırdığınız aziz  milletimize açıklamanızdır.

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak