DOĞRU PARTİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DOĞRU PARTİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Değerli vatandaşlar, DOĞRU PARTİ temsilcisi olarak, DOĞRU PARTİ İktidarında siz ne yapacaksınız sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Günümüz siyasi iktidarının, milletimize layık gördüğü hak ve adaletten yoksun uygulamaları sonucu, vatandaşlarımız hemen hemen her konuda sıkıntılarla boğuşmaktadır. Yaşanan bu uygulamaları tekrarlamak yerine DOĞRU PARTİ olarak iktidarımızda bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerimizi siz değerli vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Bunlar;
• Garanti verilen tüm projeler(köprüler, otoyollar, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, NGS) kamu bünyesine alınacaktır.
• Tank-palet fabrikası özelleştirmesi iptal edilerek savunma sanayi müsteşarlığına devredilecektir.
• Güçlü bir emeklilik sistemi kurarak emeklilerimizin refahı sağlanacak, EYT(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sorunu çözülecektir.
• “Sosyal yardım vatandaşlık hakkıdır” inancıyla dünyada tartışılan bizimde Parti olarak benimsediğimiz doğumdan ölüme kadar herkese “temel vatandaşlık geliri” ödeme sistemi getirilecektir.
• Tüm Üniversite Öğrencilerine karşılıksız kredi verilecek, Öğrencilerin mevcut kredi borçları silinecektir.
• Sarayların yeni adreslerine devri gerçekleştirilecektir. Bunlar; Beştepe’deki saray Dil Tarih kurumuna,
Marmaris Yazlık Saray kurulacak Denizcilik Bakanlığına, Ahlat sarayı Gençlik ve Spor Bakanlığı emrine verilecektir.
• Basının tam bağımsız ve özgür olması sağlanacaktır.
• Yunanistan tarafından işgal edilen tüm adalar geri alınacaktır.
• Terör örgütlerinin tamamı bitirilecektir.
• Suriye ve Afgan sığınmacılar insani ölçüler çerçevesinde geri gönderilecektir.
• TVF(Türkiye Varlık Fonu) kapatılacaktır.
• Ekonomi yönetiminde; Devlet, özel sektör ve kooperatiflerin yer aldığı KARMA EKONOMİK MODEL uygulanacaktır.
• Üretilen elektriğin, %12 olan ve vatandaşlarımıza fatura edilen Kayıp-Kaçak elektriğin faturası vatandaşların sırtından alınacaktır.
• Cumhurbaşkanlığı uçak filosu ve devletteki 200 bin makam aracı saltanatına son verilecektir.
• Araç muayene istasyonu gibi imtiyaz devri olan özelleştirmeler iptal edilecektir.
• Öğretmen, hakim, savcı ve hekim maaşları en yüksek devlet memuru maaşı seviyesine çıkarılacaktır.
• Anayasanın 169.maddesi çerçevesinde, yanan ormanlar asla imara açılmayacak ve ağaçlandırılacaktır. THK eski gücüne getirilecektir.
• Çiftçilerimizin tarım kredi kooperatifleri ve bankalara olan borçları hazine tarafından ödenecek ve mazottaki ÖTV kaldırılacaktır.
• Tüm maden ruhsatları incelemeye alınacak ve gerekenler iptal edilecektir.
• Altın madeni ruhsatlarının tamamı iptal edilecektir.
• Bor, Toryum, Trona ve Krom gibi stratejik özellikli madenler devlet tarafından işletilecektir.
• Elektrik ve doğalgaz dağıtımında, tüketici vatandaşlar aleyhine yapılan ücretlendirmelere son verilecektir.
• Kanal İstanbul projesi iptal edilecektir.
• Asgari ücret vergiden muaf olacaktır.
• Siyasi partilere yapılan hazine yardımları baraj uygulamasından bağımsız olarak hakça dağıtılacak ya da kaldırılacaktır.
• Deprem ve doğal afetler Bakanlığı kurulacak ve tün vergi ve yardım paraları sadece deprem ve doğal afetlerde kullanılmak üzere bu bakanlık uhdesinde oluşturulacak bir fona aktarılacaktır.
• Denizcilik bakanlığı kurulacaktır.
• Şehir hastaneleri kamulaştırılacak ve tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olacaktır.
• Kapatılan Refik Saydam Hıfsızsıhha Enstitüsü modernize bir şekilde yeniden kurulacaktır.
• Ulusal Tarım Politikası çerçevesinde sağlıklı üretimin yapılması sağlanacak ve üretilen ürünün değerinde satışı sağlanacaktır.
• Tüm afetzedelerin zararları devletçe karşılanarak vatandaşlar borçlandırılmayacak tır. Bu yüzden borçlu olan tüm vatandaşların borçları silinecektir.
• Milletin 1 kuruşunun dahi hukuk önünde hesabı sorulacaktır. Yani; Devr-i sabık yaratılacaktır.
Ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntıların temelinde yatan sebep, günümüz iktidarı AKP’nin milletimize yaptığı ihanettir. Bu bağlamda AKP İktidarı ve koşulsuz destekçisi MHP, dini ve milli hassasiyetlerimizin öncüleri iki Mustafa’ya da ihanet etmektedirler.
• AKP yönetimi dini, siyasete alet ederek peygamber efendimiz Hz.Muhammed Mustafa(SAV) hazretlerine,
• AKP ve MHP yönetimi kurucu değerlerimizi adım adım yok etmeye çalışmakla, Modern devletimizi ve Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk’e,

AKP İktidarı ve destekçisi MHP’nin bu ihanetleri ortadan kaldırılmadıkça Türkiye düzelemez, düzeltilemez. Değerli vatandaşlar, DOĞRU PARTİ bu ihanetleri ortadan kaldırmak suretiyle ülkemizin huzur ve refahının çimentosu olacaktır.

Selam ve Saygılarımla
Cezmi Orkun
Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı
(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak