ÇANTALAR YASTIK, BANKLAR YATAK OLDU!

ÇANTALAR YASTIK, BANKLAR YATAK OLDU!
Ülkemizdeki KYK toplam yurt sayısı 2021 yılında 769 olup toplam yatak kapasitesi yaklaşık 700 bin adettir. Bu yurtlar 81 il ve 241 ilçede bulunmaktadır.

GSB(Gençlik ve Spor Bakanlığı)’nın verilerine göre, ev kiralarının yüksekliği ve özel yurtların fahiş fiyatları karşısında çaresiz kalan yaklaşık 950 bin öğrenciye karşın KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü)’ne bağlı yurtların öğrenci kapasitesi 2021 yılında da yaklaşık 700 bin olarak sabit kalmıştır.

Üniversitelere giren öğrenci sayısının artışına paralel olarak KYK yurtlarının sayısında artış olmaması barınma sorununa neden olmaktadır. Devlet yurtlarına yerleşemeyen yaklaşık 240 bin öğrenci, yüksek ev kiraları ve fahiş fiyatlı özel yurtlar nedeniyle büyük bir kriz ile karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizde yaklaşık 8.5 milyon üniversite öğrencisine karşın devlet yurtlarının kapasitesinde artış olmamıştır.

Devlet yurtlarının toplam kapasitesinin üniversite öğrencisi sayısına oranı %8.2 civarındadır. 2021 yılında KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin oranı ise %11 dir. Yani; Yaklaşık 240 bin öğrenci KYK yurtlarından istifade edemediğinden açıkta kalmıştır.

Yurt kapasitesi yetersizliği yanında, Sayıştay’ın 2019 yılı incelemeleri sonucu hazırladığı Denetim Raporu’nun B başlığı altında yer alan bulgularına göre KYK yurtlarının, mevzuatın gerektirdiği koşulları sağlamadığı için idari bir sorun olduğu da tespit edilmiştir. Buna göre;
BULGU 5: Özetle

Kiralanmak üzere Bakanlığa teklif edilen ve standartlara uygun yurt binası olarak yapılacağı taahhüt edilmiş olan proje veya yapım aşamasındaki binalardan, şartnamelerde ve talimatlarda belirtilen asgari şartları sağlamayanların da teslim alındığı ve bina sahipleri ile sözleşme imzalandığı görülmüştür.

BULGU 6: Özetle
Bakanlık tarafından geçmiş yıllarda kiralanan konut veya işyeri niteliğindeki bazı binaların, öğrenci yurdu olarak kullanımı uygun olmadığı halde, kira sözleşmelerinin feshedilmediği bilakis bazı sözleşmelerin süresinin uzatıldığı görülmüştür.

Bu doğrultuda yapılan fiili ve fiziki incelemelerde; Konut veya işyeri olarak planlanan ve yapılan binaların yurt binası olarak kullanıldığı, ancak binalarda mevzuatın gerektirdiği fiziki ve teknik değişikliklerin yapılmadığı belirtilmiş ve bu binalara ilişkin sözleşmelerin sonlandırılması ve yeni yapılacak kiralamalarda söz konusu hususların dikkate alınmasında zorunluluk bulunduğu değerlendirilmektedir.

Görüldüğü üzere raporda KYK envanterinde bulunan birçok öğrenci yurdunun, uygun şartları içermediği belirtilmesine rağmen bu güne kadar günümüz yöneticileri bu uyarıları dahi dikkate almamıştır.
Bu olumsuzlukları görmeyen siyasi iktidar yönetimi bu 20 yıllık yönetimleri süresinde yurt sorununa çözüm olacak tedbirleri almamış ve bugün yaklaşık 240 bin öğrenciyi barınma kriziyle karşı karşıya bırakmıştır.

Kamu kaynaklarını rant projelerine akıtan, yandaş firmalara kaynak yaratmak için çılgın projeler peşinde koşan AKP, yüzbinlerce öğrencimizi ve ailelerini, en temel ihtiyaç olan barınma imkanlarından yoksun bırakmıştır.
Devlet yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler, özel yurt ve kiralık evlerde barınmaya maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle çaresizlik içerisinde olduğundan, öğrenciler birçok ilde “BARINAMIYORUZ HAREKETİ” adı altında toplanarak yaptıkları pasif eylemle seslerini duyurmaya çalışmaktadırlar.

İktidar temsilcileri, öğrencilerin bu eylemlerine çözüm bulmak yerine güvenlik güçleri ile bu eylemlerin kırılması ve kamuoyu oluşmaması için çaba sarf etmektedir. Hatta bu soruna çözüm olmak isteyen belediyelerin de önüne çeşitli engeller çıkarmaktadır. Güvenlik güçlerinin “eylemleri sonlandırın” ikazlarına, öğrenciler “kalacak yerimiz yok” cevabını vermektedir.

DOĞRU PARTİ, Öğrencilerimizin birçok ilde yurt imkanından yararlanamadığı için çantalarını yastık, bankları yatak olarak kullanmak suretiyle parklarda sürdürmekte oldukları “BARINAMIYORUZ HAREKETİ” adlı protesto eylemlerini desteklemektedir.

AKP iktidarı, ABD’de yaklaşık 300 milyon dolar harcanarak yapılan Türkevi yerine, 50 m2 büyüklüğünde 4 öğrencinin barınabileceği toplam 30 bin oda yaparak 120 bin öğrenciye yurt imkanını sağlamış olurdu.
Tabi AKP İktidarının önceliği parkları mesken edinen öğrenciler olsaydı!

Selam ve saygılarımla
Cezmi Orkun
Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı
(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak