TEMSİLDE ADALET YOK

TEMSİLDE ADALET YOK
Değerli vatandaşlar, başlığa bakarak ülkemizde adalet varmı ki temsilde adalet olsun dediğinizi duyar gibiyim. DOĞRU, herhalde Adaletin olmadığı ama Bakanlığının olduğu bir ülke olmanın sıkıntılarını ulusal ve uluslararası boyutta yaşıyoruz. Günümüzde uygulanan baraj ile sınırlandırılmış seçim sistemi, bu adaletsizliklerin en temel nedenlerinden birisidir. Bir diğer neden ise uygulamadaki Başkanlık sistemidir.
Temsilde adalet, ancak seçimlerin eşit ve özgür şartlarda yapılması halinde sağlanabilir. Milletimiz, sınırlamanın olmadığı seçim tercihleriyle, kendilerini temsil edecek kişilere kendi adlarına işlem yapma yetkisini yani vekaletlerini vermelidir. Ancak özellikle 1982 sonrası ülkemiz iktidarları, uygulanan seçim sistemlerinin çarpıklığı nedeniyle, Dünyada kabul gören bu anlayıştan oldukça uzaktır.

Her seçim döneminden önce seçim yasaları değiştirilerek, iktidardaki partiler lehine düzenlemeler yapılması sonucu milletin, meclisteki temsil gücünün azalması, temsilde adaletin zayıflaması ve hatta yok edilmesi sağlanmıştır. Çünkü; %10 Seçim barajını aşan partiler aldıkları oydan çok daha fazla milletvekili kazanırken, barajın altında oy alan milyonlarca insanın temsiliyeti gasp edilmektedir.

Ayrıca, Devlet imkanlarını en fazla kullanan iktidar partisi ile Hazineden pay alan partiler, seçimlere tüm diğer pay almayan partilerden daha avantajlı olarak katılması bu sistemin anti-demokratik olmasının en önemli göstergesidir.

Temsilde adalet olmadan millet iradesinden söz edilemez. Seçim barajı, sadece adaletsiz bir seçim sisteminin unsuru olarak, yüksek oy oranı olan partiler için avantaj, barajı geçemeyen partiler için ise dezavantaj sağlayan bir sistemdir.

Demokratik olmayan bu barajlı seçim sistemi; Oy verme sürecinde; seçmenlerin büyük bir kısmında oy vermek istedikleri partinin barajı geçemeyeceği düşüncesiyle, barajı geçebilecek durumda olan bir başka partiye yönlenmesine veya oy kullanmamasına neden olmaktadır.

Ayrıca; Bu sistemde herhangibir ilde, bir partinin aldığı oy %70 dahi olsa, ülke genelinde bu parti %10 barajını aşamadığında, o ilin Milletvekilleri ülke bütününde %10 barajını aşan diğer partiye/partilere dağıtılmaktadır. Sizce bu sistem demokratik midir?

Hükümet olmadan önce seçim barajını kaldıracağını söyleyen AKP, 2002 yılında hükümeti kurduktan sonra bu söylemini unutmuş, İstikrar sağlanması bahanesine sığınanarak varlıklarını sürdürmek adına vatandaşların dini ve milli hassasiyetleri üzerinde algı operasyonlarına devam etmiştir/etmektedir.

Milletimizin yaşam şartları esas alındığında, barajlı seçim sistemin uygulandığı son yirmi yıldaki; Hem tek partili AKP hükümeti hem de günümüzdeki MHP destekli AKP hükümeti dönemlerinde hiçbir alanda istikrardan söz etmek mümkün değildir.

Değerli vatandaşlar, sizlerin de takip ettiği gibi bu günlerde AKP ve MHP temsilcileri ile TBMM’de yer alan tüm muhalefet partileri, seçim barajını ve seçim yasalarını kendileri için avantaj sağlayacak şekilde yeniden düzenleme çabası içindeler.
Değerli vatandaşlar, inanın bu düzenleme çalışmalarında ana unsur olarak siz yoksunuz. TBMM’de bulunan siyasi partilerin hiç birinde Temsilde adalet anlayışı ve çabası yok.

Peki ne var LİDERLERİN temsili düşüncesi ve anlayışını TBMM’ne taşıma çabaları var.

TBMM’de bulunan tüm siyasi partilerin millet iradesinin parlemantoya yansımasını engelleyen bu barajlı seçim sistemindeki barajın kaldırılması yönünde hiçbir icraatta bulunmamalarının tek gerekçesi olabilir oda temsilde adalet istememeleridir.Parlamento milletin değil liderlerin emrinde olsun arzusu yatmaktadır.

Eğer millet iradesi ve egemenliği olarak demokrasiden söz edilecekse; Düşünce ve ifade özgürlüğüyle, örgütlenme, toplantı-gösteri ve basın-yayın özgürlüğü gibi özgürlüklerin kullanılabilir olmaması, millet iradesinin gerçekleşmesinin önüne set olarak konan seçim barajları ve yasaklar türü tüm engellerin ve barajı aşan siyasi partilere tanınan hazine yardımı vb. türü ayrıcalıkların kaldırılması zorunludur.

Temel hak ve özgürlüklerin olmadığı, AKP’nin hukuk ve adaletinin hakim olduğu, liyakatin dikkate alınmadığı, algı operasyonları ile milletimizi aldatmanın kurnazlığı, yolsuzlukların ayyuka çıktığı, yoklukların ve sefaletin arttığı, yasakların sınır tanımadığı, kamu kaynaklarının hortumlandığı, denetlenen ve denetleyen bir anlayışın yok edildiği günümüz ortamının yaratıcısı AKP ve destekçisi MHP kendilerinden hesap sorulacağı korkusuyla asla ve asla temsilde adaletin sağlanması yönünde bir çaba göstermeyecektir.

DOĞRU PARTİ, Milletimizin TBMM’de temsiliyetini sağlamak için tüm yasal düzenlemeleri yapmak suretiyle seçim barajının kaldırılması, hazine yardımlarının seçime katılan tüm partilerin aldıkları oy sayıları çerçevesinde adil bir şekilde dağılımının sağlanması veya kaldırılması, yani; Millet iradesinin TBMM’ne yansımasını sağlayarak temsilde adaletin öncüsü ve teminatı olacaktır.

TBMM’deki tüm parti yöneticilerine DOĞRU PARTİ temsilcileri olarak çağrımızdır. Aziz milletimizin iradesinin parlemantoya yansımasını yani; Temsilde adaleti istiyorsanız SEÇİM barajını ortadan kaldırın. Hadi HODRİ MEYDAN.
Selam ve Saygılarımla
Cezmi Orkun
DOĞRU PARTİ Genel Başkan Yardımcısı
(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak