İKLİM KRİZİ ve EĞİTİMİN ÖNEMİ

İKLİM KRİZİ ve EĞİTİMİN ÖNEMİ
Değerli vatandaşlar; İklim krizi, etkisini hava hareketlerindeki
farklılıklarla aşırı yağış ve orman yangınlarıyla hissettirdiği bugünlerde, genç iklim aktivistlerinden oluşan Youth for Climate Türkiye (İklim için Gençlik) bir kampanya ile İklim krizine karşı alınması gerekli önlemlerin okul müfredatına eklenmesi için bir kampanya başlattıkları bilgisini içeren bir mail aldım.

Kampanyanın destekçisi olarak paylaşmanız temennisiyle (https://www.change.org/p/ iklim-krizi-m%C3%BCfredata-eklensin-okuldaiklimogret-tcmeb/psf/promote_or_share)
sizlerle paylaşıyorum. Çünkü; Ülkemizde mevcut eğitim sistemimiz de, iklim değişikliğinin etkileri ve çözümü noktasında karbonsuz bir yaşamın oluşturulması

ve öğrencilerin doğa ile bir bağ kurmasının önemi açısından müfredatlar yeterli değildir. Bu nedenle; Genç iklim aktivistleri,

“Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin müfredatta öğretilmesi, gelecek nesillerin karbonsuz yaşamı talep etmelerinin önemi, yaşam şartlarına uyum süreci ve geleceğin yeşil işleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması gerekiyor.” Demekte ve bu eğitimin her öğrenci gençlerimize daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir toplum için katkıda bulunma becerisi kazandıracağını belirtmektedirler.

Ülkemizin de taraf olduğu, Paris Anlaşması’nın 12. maddesi, “Taraflar uygun şekilde iklim değişikliği eğitimini, öğretimini, toplum bilincini, halkın katılımını ve bilgiye açık erişimi arttıtmak ve güçlendirmek için tedbirler alınmasında işbirliği yapacaklardır.” Gereği; iklim aktivistlerinin taleplerini ilgililere ve kamuoyuna aktarıyorum. Bu talepler;
• İklim değişikliği, karbonsuz yaşam için gerekenler, sürdürülebilirlik ve biyolojik çeşitlilik üzerine mevcut en iyi bilim ve verilere dayalı eğitim, yaygın olarak her sınıf düzeyinde sağlanmalıdır.
• Tüm okul çağındaki gençlere ve çocuklara, krizin kapsamını, doğasını ve yapısal nedenlerini anlamalarını sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgileri verecek şekilde iklim acil durumu ve ekolojik krizle ilgili kapsamlı ve güncel eğitim verilmesi sağlanmalıdır.
• Tarafsız iklim bilimi ve verilerine ücretsiz erişim sağlanmalı ve iklim acil durumu ve ekolojik krizle ilgili yanlış iddialarda bulunanlara karşı yasal tazminat uygulanmalıdır.
• Gençlerin çözüm odaklı, eşitlikçi, yaratıcı yetenekleri dikkate alınarak eğitim müfredatı hazırlık ve karar alma sürecine dahil edilmeleri sağlanmalıdır.
• Tüm okul çağındaki gençlere ve çocuklara, doğa ile bağlarını öğrenme fırsatı sağlanmalıdır.
Ben de DOĞRU PARTİ Temsilcisi olarak taraf olduğum, eğitim müftredatlarının gençlerimizin bu taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenmesinin karbonsuz bir yaşam alanının oluşmasına çok değerli bir katkı sağlayacağını belirtmek isterim.
Selam ve Saygılarımla
Cezmi Orkun
DOĞRU PARTİ Genel Başkan Yardımcısı
(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak