AMPÜL SÖNDÜ

AMPÜL SÖNDÜ
Değerli vatandaşlar, DOĞRU PARTİ olarak mevcut doğalgaz ithalat sözleşmelerinin alt yapı eksikliği nedeniyle Türkiye’nin aleyhine olduğunu her ortamda belirtmiştik. Türkiye Doğalgazı Avrupa’nın iki katı fiyatla ithal etmesine rağmen AKP iktidarı, Yap-işlet-devret projelerine verilen Hazine garantileri nedeniyle vatandaşın kullanmadığı köprü, yol, hastane ve hava limanlarının parasını merkezi bütçeden karşılarken, verilen garantiler nedeniyle kullanmadığımız gazda da benzer bir durum yaşatıyor.

Doğalgazın, gerek üretim gerekse tüketim açısından enerji bağımlılığının artmasında son derece etkili olmuştur. 2019 yılı itibariyle toplam yurtiçi doğalgaz tüketiminin %99.9’u ithalat ile karşılanmakta olup son üç yılın toplam Doğalgaz ithalatı 2019 yılında 45.2 Milyar m3 , 2020 yılında 52 milyar m3 , 2021 yılında 62 Milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere talep her yıl artış göstermekte olmasına rağmen, AKP yönetiminin öngörü eksikliği, akıl ve bilimden uzaklaşmaları sonucu üretime dayalı az miktardaki fabrika ve sanayi tesislerini de çalışamaz duruma getirmiştir.

Değerli vatandaşlar, Günlük gaz talebine bakacak olursak, Depodan gelen gaz dahil günde toplam 240 milyon m3 gaz arzı var. İki gün önce gerçekleşen talep ise yaklaşık 290 milyon m3 olmuştur. Görüldüğü üzere arz talep karşısında yetersiz kalmış ve AKP yönetiminin en çok sevdiği yasaklama devreye alınmış ve TEİAŞ tarafından OSB’lere gönderilen yazı ile 21 Ocak tarihinden itibaren doğalgaz kullanımında %40 oranında kısıtlamaya gidileceği ve 24 Ocak’tan itibaren tüm Türkiye’deki OSB’lerde 4 gün elektrik kısıntısı uygulanacağı ve elektrik kısıntısı süresince firmaların, üretim için elektrik kullanamayacağı belirtilmiştir.
Bunun üzerine Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgeleri doğalgaz kaynaklı elektrik kısıntısı ve tedarik problemleri nedeniyle üretimlerine ara vereceklerini açıkladı. Bu karar ile Tarım, imalat ve lojistik sektörünün olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz olup temel ihtiyaç ürünleri ve istihdamda büyük sorunlara yol açacağı ve firmaların büyük kayıplar yaşayacağı aşikardır.
AKP iktidarı bu süreci yönetecek tedbirleri almada yetersiz ve duyarsız kalmıştır. Duyarsız diyorum çünkü; Doğalgaz ithalatında yaklaşık %80 paya sahip BOTAŞ, Rusya’dan ithal edilen Doğalgaz alım sözleşmesi gereği asgari taahhüdün yerine getirilmesi mecburiyeti gereği kabul ettiği asgari taahhüt miktarının gerisinde kalındığı için ödenmesi gereken yaklaşık 2.6 milyar dolarlık faturanın 2 milyar dolarlık kısmının özel sektöre, 600 milyon dolarlık kısmının ise BOTAŞ’a kesilmesi gerekmektedir. Ancak;

BOTAŞ dışında ki özel sektörün istenen düzeyde ithalat yapamaması nedeniyle Ruslar bu sözleşmeleri de BOTAŞ’ın üstlenmesini istemektedir. Konu Moskova ile Ankara arasında siyasi konuları da kapsayan müzakere masasında duruyor ve belirsizliğini koruyor.
AKP iktidarı, söz konusu anlaşmazlığı çözüme kavuşturmadığı için günümüzde 5 milyar m3 gaz Rusya’dan eksik gelmektedir. Doğalgaz depolama tesisleri yapılmış olsaydı bu gaz depolarımızda olur ve söz konusu taleplerin karşılanmasında sorunlar yaşanmazdı.

Rusya ile Türkiye arasında taahhüt edilen asgari düzeyde alım yapılmaması nedeniyle alım yapamayan özel firmaların borçlarının BOTAŞ tarafından üstlenilmesi sorununun hala çözümsüz bırakılması AKP iktidarının enerji politikalarının yetersizliği, öngörü eksikliği hatta beceriksizliği değil de nedir?

Değerli vatandaşlar, Temel ihtiyaçların sağlanmasında vazgeçilmez olan enerjinin bilimsel bir planlama çerçevesinde ele alınması gerektiğini DOĞRU PARTİ olarak hep söyledik söylemeye devam edeceğiz. Bugün OSB’lere yapılan kısıtlamalar, önümüzdeki günlerde evlerimize, iş yerlerimize yapılacağının ayak sesleridir. Milletimizi yasaklar ve kısıtlamalarla mağdur eden AKP iktidarına yazıklar olsun. AKP yönetimi sanatçı ve gazetecilere karşı verdiği uğraşı enerjiye neden vermez anlamak mümkün değil. Anladığımız tek gerçek ampülün söndüğüdür.

DOĞRU PARTİ yönetimi akıl ve bilime dayalı çalışmalarıyla enerjide de milletin menfaatine olan hizmetlerin öncüsü ve savunucusu olmaya devam edecektir.

Selam ve Saygılarımla
Cezmi Orkun
Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı
(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak