MUKTEDİR OLMAK

MUKTEDİR OLMAK

Değerli vatandaşlar, elektrikte soygun başlıklı yazımda  hem bizlerin hem de devletimizin elektrik alış ve satış işlemlerinde Yandaş/Paydaş şirketler tarafından nasıl soyulduğunu ifade etmiştim. Ancak; AKP yönetimi, 26.Şubat.2022 tarih ve 31762 sayılı resmi gazete de yayımlanan 10814 nolu karar ile dağıtım/Tedarik şirketlerinin EÜAŞ’ dan temin edeceği elektrik enerjisinin, %20 olan payını  %50’den az olmamak kaydıyla %90’na kadar olan miktarını temin etmelerine karar vererek bu şirketlere yeni bir rant sağlamıştır.

İşte AKP yönetimi bu kan içici şirketleri borç batağından kurtarmak için EÜAŞ’dan %20 oranında aldıkları elektrik oranını %50 ve üzerine çıkarmakla daha önce 5.13 milyar dolar olan desteğini  %50 oran baz alındığında 13 Milyar dolara çıkarmış ve bu bedeli de milletimizin sırtına yüklemiştir.

Değerli vatandaşlar, 2020 yılı elektrik üretimi olan 304 Milyar kWh’in bu alınan karar gereği %50’si EÜAŞ’dan temin edilmesi halinde özel şirketlerin ucuz bedelle devletten alacakları elektrik 152 Milyar kWh’dir. Geri kalan elektrik ihtiyacı ise özelleştirme esnasında bu şirketlere 15 yıllık süre boyunca verilen fiyat alım garantisi kapsamında belirlenen bedel ile bu özel şirketlerden satın alınmaktadır.

AKP yönetimi, bu kararı ile yine Yandaş/Paydaş Şirketleri koruyup kollamakta, devlet ve vatandaşları ise bu soyguna payanda etmektedir. AKP yönetimi, İktidarda kaldığı sürece de milletten yana değil sermayeden yana tutum sergilemeye ve bizlere bu yüksek bedelleri ödetmeye devam edecektir.

 

Değerli vatandaşlar, şimdi bu adaletsiz vicdandan yoksun uygulama ile Dağıtım/Tedarik ve Spot Piyasa da yer alan aynı şirketlerin bu karar ile 152 Milyar kWh elektrik üzerinden nasıl nemalandığını sizlerle paylaşmak istiyorum.

 EÜAŞ (%50) ELDE ETTİĞİ GELİR : 152 MilyarX.0295 dolar =     4.48 Milyar dolar.

ŞİRKETlerin ELDE ETTİĞİ GELİR : 152 MilyarX0.115 dolar  =  17.48 Milyar dolar.

Yandaş/Paydaş şirketlerin elektrikten ELDE ETTİĞİ KAR   : 17.48 – 4.48 =  13 Milyar dolar.

Yandaş/Paydaş şirketlerin elektrik aboneleri üzerinden elde ettiği 13 Milyar dolar tutarındaki kazanç (ki EÜAŞ’dan %90 elektrik satın alınması durumunda bu miktar yaklaşık 22.5 Milyar dolar olacaktır.) sadece EÜAŞ tarafından verilen yani devletin sahibi olduğu kaynaklardan elde edilen elektrik üzerinden sağlanmıştır  Ayrıca bu şirketler, sorumluluklarında olan yatırımların TEİAŞ tarafından yapılması nedeniyle  kazançlarından yatırımlar için herhangi bir harcama yapmamaktadırlar. Sonuçta Spot piyasada yer alan;

Büyük pay sahibi TEİAŞ(%30)                    : 3.9 Milyar dolar.

Daha büyük pay sahibi BİST(%34.13)        : 4.437 Milyar dolar kazanç elde etmiştir.

Genel Toplam (TEİAŞ+BİST)                 : 8.337 Milyar dolardır.

Geri kalan 4.663 milyar dolar dağıtım/Tedarik şirketleri arasında paylaşılmaktadır. Bu şirketlerden BİST hissedarı olanlar ilave kazançlar elde etmektedirler.

Değerli vatandaşlar, hayretler içerisindesiniz değil mi? işte sizlere diğer yazılarımda da bahsettiğim gibi biz yüksek elektrik faturalarını öderken kullandığımız elektriğin bedelini değil bu şirketlerin borçlarını ödüyoruz. AKP yönetimi ise bu tutumu ile milletimizi açlık, sefalet ve yokluk, yoksulluk, kuyruk ve zamlara  mahkum etmeye devam ediyor. Yani; AKP iktidarı DEMEK; Yokluk, Yoksulluk, Fakirlik, Açlık, Yasaklar, Kaos ve Kargaşa, Ayrımcılık, çağ dışı kalmak, kurucu değerlerin ortadan kaldırılması, tüm özgürlüklerin yok edilmesi, vatandaşların yok sayılması DEMEKTİR.

AKP ne yapıyor peki; Her zaman olduğu gibi;

Dış güçlerin oyunu, stokçular pahalılığa neden oluyor, Ukrayna-Rusya savaşı ekonomimizi etkiliyor, petrol fiyatları dünyada yükseliyor, Avrupa’da enflasyon daha yüksek, benzin bizde daha ucuz gibi mazeretlerin arkasına gizleniyor. Yapmayın, etmeyin artık biz AKP olarak yönetemiyoruz deyip sandığı milletin önüne getirin. Siyaset şikayet etme değil çözüm üretme sanatıdır. Çözüm üretemiyorsanız sorun sizin yönetimde olmanızdadır.

Değerli vatandaşlar, DOĞRU PARTİ iktidarı;

  • AKP’nin elektrikteki bu soygun düzenini yok etmek için tüm elektrik hizmetlerini kamulaştırmak suretiyle özel firmalara sağlanan rant kapılarını kapatarak vatandaşın elektriğini ucuzlatacaktır,
  • Karma ekonomi modeli ile vatandaşlarına refah içerisinde yaşayacakları ortamı oluşturarak kuyrukları sonlandırılacaktır.
  • Tarım politikası ile tarım ürünlerini ithal eden değil ihraç eden bir ülke olmasını sağlayacaktır.

DOĞRU PARTİ yönetiminin, Her alanda devlet ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda istikrarlı ve emin adımlarla iktidara yürümesi sizlerin iradesiyle mümkün olacaktır. Biz, Ülkemizde; Barış, Huzur ve Refahın  sağlanmasın da öncü olmanın sözünü veriyoruz. Sözümüz söz MUKTEDİR olacağız.

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak