TU KAKA KİM?

TU KAKA KİM?

Değerli vatandaşlar, her gün yandaş/Paydaş şirketleri koruyan ve kollayan bir yasal düzenleme ile karşılaşıyoruz. Bunlardan biri de 5.Mart.2022 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 8:Mart.2022 tarih ve 31772 sayılı resmi gazete yayımlanan 7381 nolu “Nükleer Düzenleme Kanunu” nun 17. Maddesine  eklenen fıkradır. Bu fıkra;

Ulusal veya uluslararası piyasalarda elektrik enerjisi üretimine girdi olan emtia fiyatlarının ve/veya kaynak maliyetleri arasındaki farkların makul olmayan artışları nedenleriyle, arz güvenliğinin ve/veya tüketicilerin korunması amacıyla elektrik enerjisinin üretim maliyetleri dikkate alınarak, her seferinde altı ayı geçmemek üzere, Kurum tarafından kaynak bazında tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi destekleme bedeli belirlenebilir. Bu bedel, üretim maliyeti düşük üreticiden karşılanarak arz güvenliğinin, maliyeti yüksek üretimin ve/veya tüketicilerin desteklenmesi amacıyla kullanılır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir. Şeklindedir.

Bu ifadeden de görüleceği üzere Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi(HES, GES, RES, JES ve BES) yapan şirketlerin, ithal kaynaklar(Kömür ve Doğalgaz) üzerinden elektrik üreticisi şirketlere EPDK tarafından tesbit edilecek maliyeti yüksek üreticiyi destekleme bedelini ödeme mecburiyeti getirmektedir. Yani; Aynı işi yapan fakat farklı kaynaklar  kullanan  iki esnaftan birinin zararını diğer esnaftan karşılamasını istemek gibi bir şey. Bu nasıl bir mantık anlamak mümkün değil.

AKP yönetimi, Özelleştirme esnasında elektrik üreten şirketlere 15 yıllık süre boyunca fiyat alım garantisi kapsamında;

  • Akkuyu NGS’nde üretilecek elektrik için                              12. 35 cent /kWh,
  • Doğalgaz termik santrallerinde üretilen elektrik için       13 3cent/ kWh, 
  • HES (Hidroelektrik Enerji Santrali) kaynakları için          7.3    cent/kWh,
  • RES (Rüzgar Enerji Santrali) kaynakları için                      7.3    cent/kWh,
  • JES (Jeotermal Enerji Santrali) kaynağı için                     10.5    cent/kWh,
  • GES (Güneş Enerji Santrali) kaynakları için                       13.3    cent/kWh,
  • BES (Biokütle Enerji Santrali) kaynakları için                    13.3    cent/kWh.

 bedel ile YEKDEM(HES, RES, JES, GES, BES) enerji santralleri de dahil olmak üzere cent karşılığı elektriği satın almaktadır. Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için yerli kaynaklardan (Rüzgar, Akarsu, Güneş vs.) elektrik enerjisi üretiminin desteklenmesi gerekirken bu düzenleme ile yerli kaynaklardan elektrik üreten bu şirketler de AKP yönetimince tıpkı tüketiciler gibi sömürülecektir. Tüm bunlar kim için yapılıyor? Tamamen yandaş/Paydaş şirketlerin daha çok kazanç elde etmesi için.

Bu Düzenleme ile EPDK; Elektrik üretiminde kullanılan ithal kömür ve doğalgaz fiyatlarının yükselmesi ya da santraller arasında oluşan  kaynak maliyet farkının yükselmesi durumunda belirleyeceği  destekleme bedeli  elektrik üretim maliyeti düşük olan YEKDEM şirketlerinden tahsil edilip, üretim maliyeti yüksek olan ithal kaynaklı şirketlere ödenecek.

Değerli vatandaşlar, bu şirketler yaptıkları çalışmalarla ülkemizi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak öncü şirketlerdir. Bunların sayısı arttıkça dışa bağımlılığımızın azalacağı bir gerçek iken yapılan bu uygulama yeni kurulacak YEKDEM santralleri için bir engel olmayacak mı? Bu işleticiler diğer şirketlerin zararını (ki hiç inandırıcı değil) neden ödemek zorunda bırakılsın. Bu şirketler AKP yönetimi için TU KAKA mı? öyle galiba çünkü;

  • AKP yönetimi elektriği, üretici ve spot piyasadaki şirketlerden pahalı bedellerle satın alıyor
  • Bu Yandaş/Paydaş şirketlerin içerisinde yer aldığı dağıtım şirketlerine ucuz bedelle satıyor
  • Yine bunların içerisinde yer aldığı tedarik şirketleri aracılığıyla vatandaşlarımıza yüksek bedelle satıyor.

Tüm bu ayrıcalıklara ilaveten yukarıda belirttiğim uygulama ile tüketiciler yanında şimdi de temiz enerji üreten şirketler  cezalandırılıyor. Bu şirketlerin bir çoğu büyük fedekarlıklarla kurdukları tesisleri AKP yönetimi eliyle bu Yandaş/Paydaş” kan içici” şirketlerin zararlarına ortak ediliyor. Bu anlayışa sormak gerekir, bugün zararına ortak ettiğiniz bu şirketleri, dün Yandaş/Paydaş şirketlerin karlarına  ortak ettiniz mi?

AKP yönetimi, iktidarları boyunca doğal afetler de zararın tazmini için vatandaşa IBAN numarası vermekte, petrrol fiyatları arttığında bedelini yaptığı zamlarla vatandaşın sırtına yüklemekte, dış ülkelerde olan olağanüstü gelişmelerden etkilenen ekonomik açmazların çözümünde yine birilerinin zararlarını vatandaşlarla birlikte birilerinin sırtına yüklemekte sakınca görmeyen bir anlayış sergilemektedir.

 

Tüm sorumluluk ve çözüm noktası biz vatandaşlar isek siz nesiniz Allah aşkına. Orada hangi kimlikle oturuyorsunuz. TU KAKA kim acaba? Belli ki gideceğinize sizde inandınız ki ne koparırsanız kendiniz ve çevreniz için kar sayıyorsunuz.  Yok öyle yağma unutmayınız “Tatlı tatlı yemenin, Acı Acı geğirmesi olur”. Bu milletin bir kuruşunun dahi kanun önünde hesabı muhataplarından elbette sorulacaktır.

DOĞRU PARTİ iktidarında, ülkemizi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için projelerimiz arasında yer alan temiz enerji kapsamında üretim yapan şirketleri teşviklerle destekleyeceğimizi ve tüm elektrik hizmetlerinin kamu eliyle yürütüleceğini bir kez daha belirtmek isterim. Bizim parti olarak hedefimiz, insanımız ve çevremizin sağlığı ile dış kaynaklara aktarılan bedellerin en aza indirilmesi doğrultusunda  projelerimiz arasında yer alan yenilenebilir kaynaklarımızın sayısını arttırarak enerji sistemine dahil edilmesini sağlamaktır.

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başka

Yorum bırak