TARİHE ÇAĞRI

TARİHE ÇAĞRI

Değerli hemşerilerim, ilimiz Maden ilçesi sınırlarındaki maden sahasının 4.Nisan.2022 tarihinde MAPEG tarafından ihale edilmesine konu şartnamenin; birilerine rant kapısı olmasını değil yöre insanı, ilimiz ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda olacak şekilde düzenlenmesi için,  ihalenin iptali ve eşitlikçi bir şartnamenin hazırlanmasını takiben bu ihalenin yapılmasının uygun olacağını yazılı ve görsel basın temsilcileri ve onların aracılığı ile de sizlerle paylaştım. Bilmenizi isterim ki; Bakır, Altın vb. kaynaklar söz konusu olduğunda sürdürülebilir kalkınma, bu kaynağın işletilmesi sonucunda sağlanacak ekonomik, sosyal ve kültürel refah için;

  • Ekonomik açıdan, gelecekteki kalkınmayı temel alan, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmalı,
  • Sosyal açıdan, madenin işletilmesi/geliştirilmesi için meşruluk, eşitlik mümkün olabilecek en geniş uzlaşma sağlanmalı.

İlkelerinin gözetilmesi gerekmektedir. Bu ilkeleri bünyesinde barındırmadan yapılacağı ilan edilen  ihale şartnamesini incelediğimde hiçbir olumlu değişiklik olmadığı, 11.Eylül.2021 günü Maden ilçesi olağan kongresinde adını zikrettiğim(yerel basında kayıtlıdır) Cengiz Holding lehine şartların ilave edildiğini ve Kamu yararı açısından bu sahanın  ekonomik analizinde, katma değer, istihdam, döviz ve bölgesel kalkınmaya etkisi gibi  kriterlerin de  dikkate alınmadığını gördüm. Söz konusu ihale ilanını takiben ilimiz siyasilerinin açıklamalarını ibret ve üzüntüyle izledim. Bu arkadaşlar akıl ve bilimden uzak söylemler ve uygulamaları ile en hafif tabirle büyük bir aymazlıkla bizlerle alay etmektedirler. Nasıl mı?

İlimiz AKP Milletvekili Z. Demirbağ ihale ilanından önce basına yaptığı bir açıklamada “Ferrokrom da yapılan hata burada tekrarlanmamalı diyerek, bu yanlıştan dönülmeli, yöre ve ilimiz menfaatlerini gözetecek şekilde şartnamenin değiştirilmesi gerekmektedir.” İfadesini kullanmıştır. Aynen katılıyorum. Ancak; AKP Milletvekillerinin 2004 yılındaki Ferrokrom satışını facia olarak kabullenmeleri karşısında sormak isterim; peki bu maden ihalesi bu haliyle ihale edilirse sorumluluğunuz gereği istifa edecek misiniz? Çünkü;

AKP Elazığ Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Sanayi. Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi olan Metin Bulut’un konuya yaklaşımı örneğinde milletvekillerine bakılacak olursa ciddi bir sorunla karşı karşıya bulunduğumuz görülecektir. Asırlarca Maden ve Keban ilçemizde  maden eritilen izabe, yani eski tabirle ‘’kalhane’’ deneyimi olan ve yine asırlarca metalurji kültürü ile iç içe yaşamış olan bir şehirde Metin Bulut, basın yoluyla yaptığı açıklamada “vatandaşa izabe tesisi nedir, neden önemli diye sorarsanız bilmez’’ diyebilmektedir.

Yine aynı Metin Bulut, 1937-1938’de Maden Ergani Bakır İşletmesi’nde 14 ay gibi bir sürede Türkiye’nin en önemli izabesini kurabilen bir şehirde “İzabe tesisinin kurulması beş yılı bulur. Beş  yıl bekleyecek miyiz bunun işlenmesi için” mugalatasını yapabilmiş ve Maden’de halihazırda 50 kişiyle faaliyet gösterebilen flotasyon konusunu ise “flotasyon tesisi, en fazla istihdamın olduğu yerdir.” diyerek bize merhum Melih Cevdet Anday’ın;

“Mehmet hazineler içindesin, 

Bu toprağın altında ne var  ne yok, 

Kömür-bakır-altın-demir ,

Hepsi senin, hepsi senindir, 

Çıkar çıkarabildiğin kadar,

Ne çıkarırsan Hepsi benimdir. dizesini hatırlatmıştır.

Beş  yıl bekleyemeyiz diyen sayın Bulut’a cevaben, O zaman Afrika ülkelerinden ne farkınız olur onlar da madenlerini hammadde olarak satıyorlar ve bu nedenle de fakirlikten bir türlü kurtulamıyorlar. Kendi iline faydası olmayan Afrikalı yöneticilerin anlayışındaki bu zihniyetin ülkemize faydası olabilir mi?

Tarih bilincimizle tüm bu söylemler, bize Chester Projesi’ni hatırlatan ve buna ‘’NEO–CHESTER’’ diyebileceğimiz belirtileri işaret etmektedir.

DOĞRU PARTİ temsilcisi hemşeriniz olarak; Tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, tüm hemşerilerime söz konusu ihalenin bu şartlarda yapılmasının ilimiz ve yöre insanları ile ülkemiz ekonomisine olumlu katkılarının olmayacağı gerekçesini güçlendirici ve eşitlikçi bir ihale şartnamesinin hazırlanarak ihale edilmesi noktasında birlik ve beraberliğe davet ediyorum. .

Yöre insanının deyimiyle yemleme burada yumurtlama başka yerde olmaz. Yumurtlama da yemlemenin olduğu yerde olacaktır. Yandaş/Paydaş değil Elazığ ve ülkemiz menfaatleri temel ilkesi etrafında toplanmanın son fırsat olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Değerli basın mensupları; İhalenin bu haliyle yapılması durumunda, ihaleye meşruiyet kazandırmamak adına, yerel katılımcıların ihaleyi protesto etmelerini Elazığ’ın geleceği açısından en sağlıklı adım olarak görmekteyim.

Unutmayınız ki, adrese teslim bu ihale “Elazığ’ın madenleri PEŞKEŞ çekildi” ifadesiyle Elazığ’ımız tarihinde “Elazığ’a yapılan ihanet” olarak yer alacaktır. Karteller ve işbirlikçileri hiçbir zaman yerinde rafine tesis kurmayı istemez. Bu nedenle bu işin planlayıcılarına düşün artık yakamızdan diyorum.

 DOĞRU PARTİ iktidarında, karteller ve işbirlikçilerinin bu oyunları bozulacak, ELAZIĞ için bu ihale yok sayılarak, eşitlikçi bir anlayışla yeniden ele alınacağını sorumluluğumuz gereği tarihe not düşüyoruz.

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak