HAMASET YAPILIYOR

HAMASET YAPILIYOR

Değerli vatandaşlar, Enerji Bakan Yardımcısı Bayraktar, Türkiye Enerji Zirvesinde yaptığı konuşmada, sözde kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarındaki üretim zafiyetlerini ortadan kaldırmakla ulaşılması gereken karbon nötr hedefi için birkaç tane NGS inşa edilmesi gerektiği ve farklı NGS tipleri üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Oysa, enerji yönetiminin, yapımı devam eden Akkuyu NGS’nin hizmete alınması esnası ve sonrası için bir planlamalarının olmadığı ortada iken yeni NGS talepleri bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü;

 • Akkuyu NGS’de teknoloji transferi yok,
 • Kullanılması düşünülen reaktörler ilk kez burada denenecek,
 • Yakıt olarak kullanılacak uranyum yurt dışından temin edilecek,
 • Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12.Mayıs.2010 tarihinde yapılan anlaşmanın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen ortada santral yok.
 • Akkuyu NGS’nin 4 tribünden sadece ikisi Türkiye’ye ait olacaktır,
 • Üretilecek yıllık 35 milyar kWh elektriğin sadece yarısında söz hakkımız var.

Hususları dikkate alındığında AKP yönetiminin, teknolojik, ekonomik ve uluslararası sözleşmeler açısından bir kazanım sağlamadığı görülmektedir. Hedefleri NGS inşası olan günümüz enerji yönetiminin, karbon nötr olmak için gerçekçi ve uygulanabilir bir planlamasının da olmadığı görülmektedir.

AKP yönetimi, Paris anlaşması gereği karbon nötr için NGS’den önce;

 • Halen zehir saçan Termik Santralleri koruyup kollamaktan vazgeçin. Buralarda insanlar ölüyor,
 • Özelleştirme ile kayıp-kaçak elektriği giderme sorumluluğu yüklediğiniz şirketlere yaptırım uygulayın ki bu her yıl 35 milyar kWh elektrik enerjisinin kazanılması demektir.
 • Enerjide dışa bağımlıktan kurtulmak için sözde bulduğunuz doğalgaz kaynakları üzerinde yoğunlaşın ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirmek için çaba sarf edin.

Değerli vatandaşlar, Tüm bunları yapması gereken günümüz enerji yönetimi, milletimizi oyalama, aldatma siyaseti çerçevesinde, gerekli tedbirleri  alması yerine yine hamaset yapmaya devam ediyor.

DOĞRU PARTİ iktidarında, teknoloji transferi sağlamak adına uluslararası iş birliği ile sahibi olduğumuz kaynakları kullanarak hizmete alacak ve enerji de dışa bağımlılıktan ülkemizi kurtaracak iki örneği sizlerle paylaşmak isterim.

 • Devreye alınması uzun yıllar alan NGS yerine ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş ve rüzgar kaynaklarından faydalanacağımız santralleri çok çok daha kısa zamanda devreye alacağız. Örneklersek, ABD California’da yapımına 2010 yılında başlanan ve 2014 yılında hizmete alınan dünyanın en büyük GES’i Ivanpah Solar Elektrik Üretim sisteminin toplam kapasitesi 392 MW olup yıllık elektrik üretim miktarı yaklaşık 5 milyar KWh’dir. (140 bin evin tüm elektrik tüketimi karşılanıyor) tesisin maliyeti 2.2 milyar dolar, Kullanılan alanın büyüklüğü ise 3.500 dönümdür. 4 yıl gibi kısa bir sürede hizmete alınması nedeniyle ülke ekonomisine katkısı yadsınamaz.
 • Dünya toplam rezervinin yüzde 73’üne sahip olduğumuz BOR madeninin en önemli özelliği HİDROJEN depolayan element olmasıdır. Dünya’nın 2030 sonrası yıllarda elektrikli ve hidrojen gücü ile çalışan motorlara geçiş yapılacağı öngörüsü çerçevesinde gelecek yüz yılın enerji kaynağı olacağı bilinen ve günümüzde 175 farklı alanda kullanılmakta olan BOR madeni stratejik özelliği nedeniyle vazgeçilmezimizdir. ABD başta olmak üzere teknolojik gelişimde öncü ülkelerin otonom ve yarı otonom sistemi ile elektrikli araç üretimi konusunda teknoloji iş birliği yapılarak, Paris anlaşmasının gereğini yerine getirmede ülkemizin hızla mesafe alması sağlanacaktır.

Değerli vatandaşlar, mevcut AKP yönetimi, yukarıda örneklediğim konularla uğraşmak yerine yandaş/paydaşlara enerji üzerinden yeni rant alanları yaratma çabasındadır. Aksi söz konusu olsaydı Akkuyu NGS’nin uranyum atıklarının önlenmesi adına kaynağına sahip olduğumuz toryum yakıtlı reaktörler konusunda uluslararası boyut da teknoloji iş birliği için çaba sarf etmeleri gerekirdi. Yapamazlar çünkü; Doğalgaz ve kömür lobilerini ortadan kaldıracak iradeye sahip değiller.

DOĞRU PARTİ kadrosu, ABD ve BOR örneğinde olduğu gibi bilgi ve becerisi ile yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üreterek ilgili lobileri ortadan kaldıracak azim ve iradeye sahiptir. Enerji de dışa bağımlı kaynaklar yerine sahibi olduğumuz kaynakları kullanacağımız sizlere sözümüzdür.

 

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak