AKP’nin ZAM MANTIĞI

AKP’nin ZAM MANTIĞI

Değerli vatandaşlar, ibadetlerimizi Allah(CC) için yapıyoruz ve günahımızla, sevabımızla hesap vereceğimiz tek yer yine yüce Allah(CC). Öyleyse milleti yediğiyle içtiğiyle ayrıştırmanın manası nedir ki, Cumhurbaşkanı; “Alkol ve sigaraya zam yapıyoruz fakat, adam Aç sefil geziyor ama bunları almaktan geri durmuyorlar. Yeter ki alayım diyor” ifadeleri ile bu ürünlerin içilmemesi için zam yaptıklarını söylüyor. Bu ayrıştırıcı, küçültme amaçlı mantıktan bakacak olursak AKP yönetimi;

  • Trafik ve sermaye rahatlasın, çevre temiz kalsın diye akaryakıta,
  • İnsanlarımız sağlıklı kalsın diye gıda ürünlerine,
  • Aydınlatırken çarpmasın, ısıtırken yakmasın diye doğalgaza, elektriğe
  • Sığınmacılar rahat etsin diye tüm vergilere,
  • Manyetik alan olumsuzluğundan insanlarımızı korumak adına teknoloji ürünlerine,

Sürekli zam yapılıyor mu diyelim. Gerçekçi olalım lütfen. Milletle alay etmeyin. Anayasamız gereği milletin refah ve huzurunu temin edecek adımları atın ve milletimizi ayrıştıran, onları aptal yerine koyan ve hatta yok sayan incitici ifadeler kullanmaktan vazgeçin.

Yapılan bu zamlardan saray ve eşrafı dışında çalışanlar, emekliler, çiftçiler ve sanayiciler çaresizlik içerisinde sınıf değişimine uğrarken, KHK ile haksız yere işinden ve aşından olan hatta yuvası yıkılan vatandaşların yaşama hakları yok ediliyor. Tüm ve dış dünyadan kopuk olduğunun ispatıdır.

Girdi maliyetlerinin(elektrik, gübre, su, mazot, tohum vs.) fahiş zamlarla artması sonucu ülkemiz tarımda ithalat merkezi konumuna yerleşti. Oysa kurucu önder Atatürk’ü eleştirmek yerine sözlerine  ki  “Milli ekonominin temeli tarımdır.” kulak assaydınız ekonominin temelini sarsmamış olurdunuz. Sattığınız tüm varlıklarımız tarımsal faaliyetler sonucu kazanılan eserlerdi. Sonuçta tam bağımsız ülkemizi, yirmi yıllık yönetiminiz de bağımlı, bağlantılı ve üretmeyen yani esarete mahkum bir ülke haline getirdiniz.

Bu zamların gerçek nedenlerini milletimizden saklayarak aldattığınızı mı zannediyorsunuz. Siz saray da hayal dünyasında yaşarken milletimiz bu gerçekleri yaşıyor. Akıl ve bilimden uzak uygulamalarınız sonucu oluşan bu gerçekler;

  • Bütçe açığını kapatmak,
  • Cari açığı azaltmak
  • Kur korumalı mevduat hesabı olan 300 bin kişiye faiz ve kur farkını ödemek ve
  • Yurt dışı borç faizlerini ödemek.

Olduğu için milleti soyup soğana çevirme anlayışıdır. Çünkü; Hazine arazileri dışında (ki çevre bakanı bugün hazine arazilerinin satışa çıkarılacağını açıkladı) satılacak bir başka varlığımız kalmadı. AKP yönetiminin başarısı ne derseniz tek kelimeyle; kriz, enflasyon ve zam.

Değerli vatandaşlar, AKP yönetiminin iktidarlarında yaptığı üretime dönük tek bir tesis var mı siz söyleyin. Olsaydı içeride ve dışarıda itibar gören bir yerimiz olurdu. İnanın ben T:C: vatandaşı olarak bu durumu kabul edemiyorum. Sosyal medyada paylaşılan  “Fakir tezek yakalım dese; b.ka zam gelir, ya da ineğin g.tüne sayaç takarlar” esprisi ülkemizde gerçekleşmez demeyin. Para gelecekse bu yönetim anlayışı bunu da yapar inanın. Milletimizin içinde olmadığı bu yönetimi kınıyor ve milletimizin engin iradesine havale ediyorum.

DOĞRU PARTİ iktidarında, ülkemiz kaynaklarını devletin denetim ve kontrolüne alarak üretime dayalı karma ekonomi model ve kurucu ilkeler ki ulu önder Atatürk’ün “Ekonomisi zayıf bir millet fakirlik ve yoksulluktan kurtulamaz; toplumsal ve siyasi felâketlerden yakasını kurtaramaz” anlayışı çerçevesinde tam bağımsız bir ülke mücadelesi ile milletimizin rahat ve huzuru temin edilecek ve zamlar altında ezilmesi önlenecektir. Ülkemiz kaynakları usulsüzlüklere peşkeş çekilmedikçe bu problemleri çözecek zenginliktedir. Yeter ki heba edilmesin.!

 

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak