TARİHİ ESER mi, YANDAŞ mı HANGİSİ?

TARİHİ ESER mi, YANDAŞ mı HANGİSİ?

Değerli hemşerilerim, KGM (Karayolları Genel Müdürlüğü) uhdesinde olması nedeniyle, yandaş firmanın yıkılmasına sebep olduğu tarihi köprünün, yıkılması sonrasında yürütülen yasal işlemler ile tarihi köprünün restorasyonunun yapılıp yapılmayacağına ilişkin 17.Mayıs.2022 tarihli bilgi talebimi içeren müracaatıma, KGM’nin 27.Mayıs.2022 tarihli cevabi yazısı ile bilgilendirildim. Öncelikle KGM Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı ve Genel Müdürlüğün şahsında tüm ilgililere hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Aldığım cevabi yazıda;

  • Maden ilçesinde ETİ Gümüş A.Ş. tarafından oluşturulan stok alanının bölgede heyelan etkisi yarattığı,
  • KGM’nin 2016 yılı tarihi köprüler proje programına dahil edildiği, söz konusu köprüye ait hazırlanan restorasyon uygulama projeleri Diyarbakır Kültür varlıklarını koruma bölge kurulunun 07.2018 tarih ve 5969 sayılı kararı ile onandığı.
  • Diyarbakır Kültür varlıklarını koruma bölge kurulunun 09.2017/5105 ve 06.04.2018/5646 tarih ve sayılı kararları ile tarihi Maden köprüsünde heyelan etkisi yaratan malzemenin ilgilisince kaldırılması,
  • Can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda her türlü tedbirin Maden Belediyesince ivedilikle alınması.

Hususları ve söz konusu firmanın yürüttüğü madencilik faaliyetinin suç teşkil etmesi nedeniyle Koruma Bölge Kurulu tarafından  sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı na suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmiş olup KGM tarafından hazırlanan restorasyon projelerinin uygulanabilmesi için halen devam etmekte olan  heyelan etkisinin ilgili kurum ve kuruluşların alacağı ortak tedbirlerle ortadan kaldırılmasından sonra uygun olacağı belirtilmiştir. Ancak; KGM’nin tahsis ve sorumluluğunda bulunan bu tarihi taş köprünün yıkılmasına sebep olan firma ve ilgililer hakkında kendilerinin bir soruşturması olup olmadığı, eğer bir soruşturma yok ise bu konuda yapılan/yapılması planlanan yasal işlemler olup olmadığı ve oluşacak kamu zararının takibinin yapılıp yapılmayacağı, konularında bir bilginin yer almadığı,

Halen çalışmakta olan firmanın (Yıldızlar SSS Holding) bu heyelana sebep olduğu belgelenmesine, ikinci köprünün kullanılmaz hale gelerek görüntü kirliliği oluşturmasına ve KGM tarafından bir üçüncü köprünün devletin bütçesinden karşılanarak yapılmasına rağmen, sorumlular ve ilgililer hakkında bir işlem yapılmadığını; Yöre insanı, emekli genel müdür ve siyasi bir kişilik olarak, KGM’nin bahse konu hususları yargıya taşımasını, ve ilçenin tarihi yapılarından olan bu eserin Maden ilçemize kazandırılması ile oluşan zararların tazmini konusunda gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması hususlarında 09.08.2022 tarihli yeni bir başvuru ile talepte bulundum.

Arthur Henderson’un “Yaptığınız veya yapamadığınız her şey tarihin akışını etkileyecektir” sözüne atfen, zaten tarihin akışında yer alan Tarihi Maden köprüsü, KGM’nin sorumluluğunda olması nedeniyle KGM yetkililerince  restore edilerek tarihimizdeki kalıcılığını sağlamak adına yasal işlemler dahil tüm adımları atacaklarını ve Tarihimizi gelecek kuşaklara aktarma da öncü olacaklarını temenni ediyorum. Sonuçta tercihin tarihi eser mi yoksa yandaş mı? hangisi olduğunu sizlerle paylaşacağım.

 Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak