AKP ve ELEKTRİK, ÜRETİCİLERİNİ ÇARPTI!

AKP ve ELEKTRİK, ÜRETİCİLERİNİ ÇARPTI!

Değerli vatandaşlar, Demokrasi, özgürlükler ve sermayeyi sadece kendileri için hak gören bir AKP devleti var. Yasalarla değil yönetmeliklerle idare edilen bir Türkiye var. AKP yönetimi, Anayasamızın koruyucu maddelerine rağmen yönetmelik değişiklikleri ile çevre ve insanlarımızı olumsuz etkileyen uygulamalara öncülük ediyor. Bunlardan birisi de temiz enerji üretimine katkıda bulunan “Lisanssız enerji üretimi” yapan santrallere sahip şirketlerdir.

EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından hazırlanan ve 12.Mayıs.2019 tarih ve 30772 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi olarak görevli tedarik şirketi tarafından ilgisine göre belirlenen fiyattan, YEKDEM kapsamında  on yıl süreyle satın alınır.” Alım garantisi verilen Lisanssız yatırımların özelliği ise ticari  faaliyetlerde ki ihtiyacı karşılamak üzere kurulan GES,RES vb. santrallerde ortaya çıkabilecek üretim fazlalığının değerlendirilmesine imkan vermesidir.

Bu enerji fazlasına devlet, alım garantisi verdiği için yüzlerce yatırımcı yasa ve yönetmelikler çerçevesinde konu ile ilgili yatırımlarının büyük bir bölümünü de bankalardan borçlanmak suretiyle başlatmışlardır. Ancak, EPDK tarafından uygulanmak üzere 11.Ağustos.2022 ve 31920 sayılı resmi gazetede yayımlanan yeni bir yönetmelikle devletin on yıl boyunca alım garantisini ortadan kaldırıyor ve lisanssız enerji santrallerinin ürettiği ihtiyaç fazlası enerjiyi YEKDEM’e bedelsiz olarak hibe etmesine karar veriyor.

AKP yönetimine güvenerek ihtiyaç fazlası elektriğini 10 yıl boyunca devlete satacak, başta fabrika ve tarım işletmeleri olmak üzere birçok yatırımcıya, AKP yönetimi, üreticilere sadece tükettiğin kadarını devlete satarsın artan kısmını bedelsiz vereceksin diyor. DOĞRU PARTİ Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu’nun “MAFYA DEVLET, DEVLET MAFYA OLDU” sözü ne kadar DOĞRU bir tespit. Siz söyleyin doğru değil mi?

Söz konusu işletmeler, yatırım yaparken hem kendi ihtiyacını (ki bu üretimin %10-%15) karşılamak hem de elektrik satmak üzere tasarlandığından yeni yönetmelik ile bu durumdaki işletmeler ürettiği elektriğin büyük bir kısmını (ki bu üretimin %85-%90) hibe etmek zorunda bırakılıyor. Yani; resmen devlet, kendisine güvenen işletmecinin gelirine el koyuyor. Bir başka ifadeyle resmen gasp ediyor. Sonuç ne olacak peki çekilen krediler ödenemeyecek ve bankalar bu tesislere el koyacak. Dedik ya devlet mafya olunca şaşırmamak lazım. AKP ve Elektrik, üreticilerini çarpar tabi!

AKP yönetimi verdiği sözleri ne yazık ki tutmuyor. Bu konuda da 2019 yılındaki yönetmelik gereği enerji üretim şirketleri ile 10 yıllık sözleşme yapıyor, üç yıl sonra yeni bir yönetmelik yayınlayarak sözünden vazgeçiyor. Yani kendi koyduğu kuralı yine kendisi bozuyor. DOĞRU PARTİ olarak, temiz enerji üretimini arttırmak için  yatırımcıları teşviklerle desteklemenizi ve yaptığınız son yönetmeliği iptal ederek olası mağduriyetlere meydan vermemenizi öneriyoruz. Biliniz ki alternatif enerji kaynakları çoğaldıkça dışa bağımlılık azalacaktır. Ancak, siz yeni projelere destek olacağınıza bu tutarsız politikalarınızla yatırımcılara köstek oluyorsunuz. Bilin istedim.

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak