SÖZÜMÜZ SÖZDÜR

SÖZÜMÜZ SÖZDÜR

Değerli vatandaşlar. DOĞRU PARTİ temsilcileri olarak hedeflerimizi YOL HARİTASI adıyla yazılı hale getirdik. Bu kitapçığımızda yer alan konuları kısa kısa notlar halinde sizlerle paylaşacağım. Buradaki amacım “söz uçar, yazı kalır” anlayışı çerçevesinde, aklınıza takılan sorularınızın cevap bulmasını sağlamaktır. Yirmi yıldır AKP yönetiminin sömürü politikalarını anlatarak zaten bildiğiniz şeyleri tekrarlamayacağım. Onların ne yaptığı değil bizim ne yapacağımızı anlatacağım. Hadi başlayalım.

DOĞRU PARTİ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlanma devrimleri ve kalkınma hamleleri doğrultusunda, farklı kimliklerimiz ve inançlarımızla bir arada insanca özgür yaşamak, aklın ve bilimin ışığını günümüz koşullarına taşımak, hukukun üstünlüğü ile demokrasiyi tesis etmek, üreterek zenginleşmeyi ve hakça adil bölüşmeyi hedeflemiştir.

DOĞRU PARTİ, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş felsefesine ve Anayasanın ilk altı maddesine sadakati ile “Eşit Vatandaşlık” kapsamında bir arada yaşama iradesinin en güçlü teminatı olan “Ulus Devlet ve Üniter Yapının” korunması kapsamında, ülkenin tüm sorunlarını çözmeye odaklanmış, yenilikçi, değişimci ve geliştirici politikaları ile;

 • Ülkemizi toplumsal huzursuzluktan ahlaki çöküşe ve sefalete yuvarladığına inandığımız tek adam rejimini kaldırmaya,
 • Tüm farklı kimlikleri aklın, bilimin ve sanatın ışığında, “BİZ” bütünlüğü içinde birleştirmeye,
 • Yolsuzlukla borç batağına düşmüş bir siyasetin, ülkeyi teslim ettiği emperyalizmin kucağından almaya,
 • AKP yönetiminin ülkemizde çöküşüne sebep olduğu ekonomi, demokrasi, özgürlük, hak, adalet, sağlık, eğitim, sanat ve sporu yeniden inşa etmeye,
 • Gelecekte göç ve savaş nedenleri arasında yer alacak yeryüzündeki temiz su kaynakları, bitki örtüsü, güvenilir tarım, sağlıklı gıdanın sağlanmasını,
 • Yozlaşmış siyasetin, dünya ölçeğinde bölüşüm kavgalarının, ulusal güvenliğin sağlanması ve uluslararası askeri çatışmaların önlenmesi,
 • Dijital çağda demokrasiden uzaklaşıp, insan onurunu dışlayarak otoriter şirketlere ve devletlere yönelme eğiliminin engellenmesi,
 • Doğa ile barışmayı, farklı yaşam biçimlerine saygıyı, özgürlükleri, fırsat eşitliğini, hukukta ve gelirin bölüşümünde adaletin sağlanması,
 • Türkiye’de eskimiş, yozlaşmış, köhneleşmiş, çökmüş, kirli siyaset kurumunun değiştirilmesi,
 • Öncelikle gençlerin ve kadınların, toplumun büyük çoğunluğunun, insana umut vermek üzere yeni siyasette aktif rol almalarını,
 • Sadece milletvekillerinin değil, belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin de tüm parti üyelerinin katıldığı “ön seçim” ile belirlenmesi,
 • Güzel ülkemizin barışa, huzura, sükunete ihtiyacı var, siyasetteki nefret dilinin tarihin çöplüğüne atılmasını,
 • Milletin tertemiz inançlarını, duygularını, güvenini istismar edip siyaseti zenginleşme aracı olarak kullananların engellenmesi,

 

 • Kirli siyasetin en önemli toplumsal sorun haline getirdiği ahlakın yeniden baş tacı edilmesini ve milletin paralarını çalıp çırpmayı kendilerinde hak görenlerden, hukuk kuralları içinde hesap sorulmasını,
 • Yolsuzluklarla gasp edilen Devletimizin varlıklarını, bağımsız yargı ile geri alıp, hazineye gelir kaydedilmesini, garanti kapsamındaki tüm kamu projelerini, köprüleri, otoyolları, elektrik dağıtım şirketlerini gerektiğinde hiçbir bedel ödemeden geri alınmasını,
 • Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin parlamento ile paylaşılmasını sağlayacak, bağımsız yargı, yasama ve yürütme için güçlü reform programının gerçekleştirilmesi,
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet yapısını, kuvvetler ayrılığıyla demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti niteliğini taşıyan yeni Anayasanın hazırlanması,
 • Güçlü bir eğitim reformuyla, eğitim hizmetinin herkes için ücretsiz olması,
 • Güçlü sosyal devletin varlığı için, ihtiyaç duyan herkese koruyucu ve tedavi edici kaliteli sağlık hizmetinin ücretsiz verilmesi,
 • “Sosyal yardım vatandaşlık hakkıdır” inancıyla, dünyada şu an tartışılan ve bizim de benimsediğimiz doğumdan ölüme kadar herkese “Temel Vatandaşlık Geliri” ödeme sisteminin kurulması ve sosyal yardımların bir siyasi iktidarın sadakası değil vatandaşlık hakkı olmasını,

Değerli vatandaşlar, Bunların tamamını milletimiz ve ülkemiz menfaatleri doğrultusunda sizlerle birlikte gerçekleştirmek ve gelecek nesillere aydınlık bir Türkiye bırakmak için göreve talibiz. DOĞRU PARTİ SÖZ VERİYOR. SÖZÜMÜZ SÖZDÜR.

 Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak