YOL HARİTASI(5)

YOL HARİTASI(5)

Değerli vatandaşlar, önceki yazımda belirttiğim üzere diğer siyasilerin ne yaptığı değil bizim DOĞRU PARTİ iktidarında yapacaklarımızı, akıl ve bilime dayalı çözüm önerilerimizi konu başlıkları altında özetleyerek sizlerle paylaşacağım. Bu yazımda farklı kimlikler ve vatandaşlık ile insan hakları ve özgürlükler konularındaki hedeflerimizi aktaracağım.

FARKLI KİMLİKLER VE VATANDAŞLIK

Atatürk, “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Ne mutlu Türk’üm diyene.” sözü ile, bir ırkı değil, tarihi şan ve şerefle dolu bir milleti ifade ediyor. Anayasa ve yasalar önünde kazanılan eşit vatandaşlık hakkının, başkalarının haklarına ve tercihlerine saygı göstermek şartıyla herkes, seçtiği fikrin, kimliğin, inancın, kültürün gereklerini özgürce yaşayacakları, hiçbir kişi veya kurumun, bireylerin kimlik seçimi ve seçimlerini özgürce yaşama iradesine sahip olması düşüncesinden hareketle;

 • Herkesin, din, inanç, dil, kültür, siyasal, cinsel ve benzeri her türden kimliği seçme hakkına özgürce sahip olması,
 • Seçimini yaşatıp geliştirmeye uğraşan, örgütlenen, taleplerini dile getiren her vatandaş için Devletin, anayasa ile özgür koşulları sağlaması,
 • Resmi eğitim dilimizin Türkçe olması, fakat her vatandaşın kendi ana dilini öğrenmesinin temel insan haklarından biri olduğunun kabul edilmesi,
 • Farklı etnik kökenli vatandaşların ana dillerini öğrenmesi için gereken koşulların Devlet tarafından sağlaması,
 • Hiçbir kişi ve zümre, seçtiği kimlik, inanç veya düşüncesi nedeniyle, yasalar ve toplum önünde eşit olması.

İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLER

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk: “Biz bağımsızlık istiyoruz dediğimiz zaman, tam bağımsızlık istediğimizi herkesin anlaması gerekir.” Sözüyle askeri, ekonomi, sosyal, siyasi vb. tüm alanlardaki bağımsızlığı savunmuş, devamında altında ülkemizin de imzası bulunan

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ile herkesin; düşünce, düşünceyi ifade etme ve yayma, inanç ve girişim özgürlüğüne sahip olması hakkı çerçevesinde;

 • Bu Beyannameye uyum gereği olarak, siyasi iktidarın yaptığı güvenlik soruşturmaların kaldırılması ve oluşturulan fişlemelerin imha edilmesi,
 • Tüm kolluk kuvvetleri ile kamu personeline “Vatandaşlık Hakları ve İnsan Hakları Eğitimi” zorunlu kılınması,
 • Silahsız, saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşlerine, anayasada işaret edildiği gibi önceden izin almadan düzenlenmesi hakkının verilmesi,
 • Şiddet içermeyen barışçı bütün demokratik eylemlerin, suç olmaktan çıkarılması,
 • Toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin yetkisi, pasif korunma şekline getirilmeli ve orantısız güç kullanımının kaldırılması,
 • Mülki amirin silah kullanma ve gözaltı yetkisi gibi, iç güvenlik paketinde yer almayan bütün antidemokratik uygulamaların kaldırılması.

Değerli vatandaşlar, ülkemiz ve milletin menfaatleri doğrultusunda sizlerle birlikte gerçekleştirmek ve gelecek nesillere aydınlık bir Türkiye bırakmak için bunların tamamına odaklanarak hazırlıklarımızı tamamladık. İktidarımızda mutlaka yapacağız.

DOĞRU PARTİ SÖZ VERİYOR. SÖZÜMÜZ SÖZDÜR.

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)                           Devam edecek

Yorum bırak