YOL HARİTASI(7)

YOL HARİTASI(7)

Değerli vatandaşlar, önceki yazımda belirttiğim üzere diğer siyasilerin ne yaptığı değil bizim DOĞRU PARTİ iktidarında yapacaklarımızı, akıl ve bilime dayalı çözüm önerilerimizi konu başlıkları altında özetleyerek sizlerle paylaşacağım. Bu yazımda “Ekonomik kalkınmada eğitim” ile ekonomide planlama ve teşvikler” konularındaki hedeflerimizi aktaracağım.

KALKINMA MODELİMİZİN BİRİNCİ AYAĞI: EĞİTİM

Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir… Söylediklerimle çelişiyorsa, beni değil bilimin dediğini izleyin.”  anlayışı doğrultusunda;

 • Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin yakından izlenmesi, değişen üretim biçimleri, iş bölümleri ve iş ilişkilerine uyum sağlanması,
 • Bilgi, bilginin toplanıp işlenmesi, algoritma yönetiminin önemli olduğu günümüzde, geleneksel yöntemlerle rekabet edilemeyeceğinin bilinmesi,
 • Bilimi esas almadan, bilgi toplumunu geliştirmeden, ekonomik kalkınma ve zenginleşmeyi sağlamanın mümkün olmadığının anlaşılması,
 • Ülkemizin kalkınmış bir ülke olarak dünyada etkili bir güç olması için, başta teknoloji olmak üzere, her alanda dışa bağımlılıktan kurtulup kendi teknolojisini, ve kendi sanayi ürünlerini üretmesinin sağlanması hedefine ulaşması için, iyi eğitilmiş kalifiye genç nüfusumuzun büyük bir şans olduğunun unutulmaması,
 • Eğitim sistemin de hurafe ve dogmadan uzaklaşılması, analitik düşünce ve bilime öncelik veren yapıya kavuşturulması,
 • Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, dünyadaki 5.0 sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni kentleşme ve modernleşme anlayışının yakalanması

KALKINMA MODELİMİZİN İKİNCİ AYAĞI: PLANLAMA VE TEŞVİKLER

Atatürk’ün “En baştaki mühim işimiz, iktisattır. Bunun için bütün devlet teşkilatının, bütün yurttaşların, ciddi duygularla alakalı olmamız lüzumu tabiidir.” Öyleyse;

 • Ekonominin tüm sektörlerinde dağınık olarak verilen teşviklerin tek merkezde, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde toplanması,
 • Türkiye Kalkınma Bankasının tekrar Ankara’ya taşınması ve DPT’nin kalkınma ve teşvik politikasının, finansman aracı haline getirilmesi,
 • Eximbank’ın ihracatı destekleyen ihtisas bankası olarak ihracatçıların hizmetine sunulması,
 • DPT’nin her bölge ve Türkiye geneli için, dünyadaki değişimler ve piyasa dengelerini gözeterek uygulamaya esas yeni planlar hazırlaması,
 • Teşviklerin, genç işgücünün yaratıcı inovasyon yetenekleri ve özel sektör dinamizmi ile buluşturulması ve gençlerin inovatif projelerine devletin “Melek Yatırımcı olarak” ortak olması,
 • Belirlenen bölgelerde ve sektörlerde önderlik etmesi için, devletin doğrudan yatırımlar yapmasının sağlanması,
 • Yerel kalkınma modelinde: DPT, üniversite, belediye, esnaf, sendika, KOBİ, iş adamı, kooperatif ve çok ortaklı girişimlerle işbirliğinin şart olması,
 • Ortak kararla seçilen yatırımlara sermaye için kredi desteğinin verilmesi, yeterli girişimci çıkmazsa doğrudan devletin yatırımının devreye alınması.

Değerli vatandaşlar, ülkemiz ve milletin menfaatleri doğrultusunda sizlerle birlikte gerçekleştirmek ve gelecek nesillere aydınlık bir Türkiye bırakmak için bunların tamamına odaklanarak hazırlıklarımızı tamamladık. İktidarımızda mutlaka yapacağız.

DOĞRU PARTİ SÖZ VERİYOR. SÖZÜMÜZ SÖZDÜR.

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)                         Devam edecek

Yorum bırak