YOL HARİTASI(8)

YOL HARİTASI(8)

Değerli vatandaşlar, önceki yazımda belirttiğim üzere diğer siyasilerin ne yaptığı değil bizim DOĞRU PARTİ iktidarında yapacaklarımızı, akıl ve bilime dayalı çözüm önerilerimizi konu başlıkları altında özetleyerek sizlerle paylaşacağım. Bu yazımda “Ekonomik kalkınmada Yüksek katma değer zinciri” ile para politikaları ve sermaye piyasaları konularındaki hedeflerimizi aktaracağım.

KALKINMA MODELİMİZİN ÜÇÜNCÜ AYAĞI: YÜKSEK KATMA DEĞER ZİNCİRİ

Atatürk’ün “Bütün kuvvetimizle bir an evvel otomobiller, şoseler ve şimendiferler yapmaya mecburuz.” İfadesinde ülke kaynaklarının elverdiği ölçüde altyapılara öncelik verilmesini belirtmektedir.  Yoksa bu hizmetler yapılırken milletin sömürülmesini belirtmiyor tabi. Peki DOĞRU PARTİ ne yapacak;

 • Düşük katma değer üreten bir ülke olduğumuz ve ihracatla ekonomik büyüme var gibi görünse de ithalata bağımlı olduğumuzun unutulmaması,
 • Bazı sektörlerde rekabet gücümüz artıyor gibi olsa da, ekonomi büyüyor gibi görünse de, ülkemizin fakirleştiğinin bilinmesi,
 • Fakirleşen uzmanlık tuzağına düşmeden ve işsizlik dalgasına kapılmadan adım adım orta ve yüksek katma değerli sektörlere geçişimizin sağlanması,
 • Orta ve yüksek katma değerli sektörlerde uzmanlaşırken, DPT’nin ara mal üretimini planlayan yatırımların teşvik edilmesi,
 • Sanayinin yapısı yüksek katma değerli ürünlere doğru değiştirilirken, verimlilik ve rekabet gücünün artırılması,
 • Yeni kurulacak stratejik sanayi sektörlerinin korunması, bu yeni sanayilere kaynak tahsisi yaparken, planlama ile piyasa dengesinin gözetilmesi,
 • Dünya ile rekabet edebilecek yatırımlar için: Düşük faizli kredi, özel sektörle ortaklık ve yaratıcı genç projelere devlet desteğinin sağlanması,
 • Belirlenmiş bazı sektörlerde dünya ölçeğinde rekabet gücü kazanılıncaya kadar, yeni şirket kurulmasının sınırlandırılması,
 • Türkiye’nin rekabet gücünün, işgücü piyasasında açlık sınırının altındaki ücret politikalarıyla sağlanmayacağının unutulmaması, rekabet gücü, dinamik yenilikçi özel sektör, planlı kalkınma anlayışına uygun teşvik, gerçekçi para politikası ve kalifiye insanlarla sağlanabilir olacağının bilinmesi.

 PARA POLİTİKALARI VE SERMAYE PİYASALARI

Atatürk’ün “Vatanı kurtarıp yükseltecek tedbirlerin başında, halkın doğrudan itibar ve itimadından doğup gelen, tam manasıyla modern ve milli bir banka” demektedir. Para politikaları, gerçek anlamda bağımsızlığına kavuşturulmuş Merkez Bankası tarafından yürütülmesi halinde;

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel görevleri: Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının oturtulması olmalı ve Merkez Bankası, faiz ve kur politikalarında özerk davranmalı,
 • Hükümet bütçe dengesini sağlayıp iç ve dış borç ihtiyacını azaltarak, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelesine destek vermesi,
 • Katma değeri artıran ihracata dayalı ekonomik kalkınma modelinin benimsenmesi,
 • Bağımsız ve özerk Devlet Planlama Teşkilatı ile bağımsız ve özerk Merkez Bankasının uyum içinde çalışmasının sağlanması,
 • Para piyasalarında BDDK ve bankaların uluslararası standartlarda çalışması, Kamu bankalarının ucuz finansman göreviyle ortaya çıkacak zararları, bankanın öz kaynaklarından değil, Hazine’den karşılanması,
 • Kooperatifler ve çok ortaklı yerel girişimlerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda, piyasalara açılmasının teşvik edilmesi.

 

Değerli vatandaşlar, ülkemiz ve milletin menfaatleri doğrultusunda sizlerle birlikte gerçekleştirmek ve gelecek nesillere aydınlık bir Türkiye bırakmak için bunların tamamına odaklanarak hazırlıklarımızı tamamladık. İktidarımızda mutlaka yapacağız.

DOĞRU PARTİ SÖZ VERİYOR. SÖZÜMÜZ SÖZDÜR.

 Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

 

 

 

 

 

 

 

Devam edecek

Yorum bırak