YOL HARİTASI(10)

YOL HARİTASI(10)

Değerli vatandaşlar, önceki yazımda belirttiğim üzere diğer siyasilerin ne yaptığı değil bizim DOĞRU PARTİ iktidarında yapacaklarımızı, akıl ve bilime dayalı çözüm önerilerimizi konu başlıkları altında özetleyerek sizlerle paylaşacağım. Bu yazımda uluslararası ekonomik ve siyasi işbirlikleri ile yeni dünya düzeninde çevre ve ekonomi konularındaki hedeflerimizi aktaracağım.

ULUSLARARASI EKONOMİK VE SİYASİ İŞBİRLİKLERİ

Atatürk’ün “Kanunlarımıza riayetkâr olmak şartıyla, ecnebi sermayelerine lâzım gelen teminatı vermeye her zaman hazırız. Şayanı arzudur ki, bizim için ve onlar için faydalı neticeler versin…” ifadesi doğrultusunda;

 • Dünyanın yeni ekonomik düzeninde, ağırlığı artan Asya ve Çin ile Avrupa arasındaki ticaret hacminin çok büyüyeceğinin bilinmesi,
 • Çin’in büyük kara-deniz-demiryolu yatırımlarıyla Avrupa’ya ulaşımı hedefleyen Kuşak Yol projesinde avantajlı olduğumuzun unutulmaması,
 • Türkiye’nin dört bir yanında istasyonlar, limanlar, havaalanlarıyla, yeni lojistik merkezlerinin de kurulması,
 • Kuşak Yol projesi, Asya’daki Türk Devletleriyle kurulacak siyasi ve ekonomik işbirliklerine katkı sağlayacağının unutulmaması,
 • Bu fırsatların değerlendirilmesi için ihracata yönelik yatırımlarda yabancı sermayeye gereken desteklerin sağlanması.

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE ÇEVRE VE EKONOMİ

Atatürk’ün “Yeşil görmeyen göz renk zevkinden mahrumdur… Ağaç, çiçek ve yeşillik, uygarlık demektir… Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir” ifadesi ve küresel iklim değişiklikleri dikkate alındığında;

 • Küresel ısınmanın, insanlığın yüz yüze kaldığı en büyük tehditlerden biri haline geldiğinin unutulmaması,
 • Doğanın bozulmasının, sel, hava kirliliği, susuzluk, kuraklık, denizlerin yükselmesi sonucu kıtlık ve açlığa yol açacağının bilinmesi,
 • Bu kötü gidişin, yakın gelecekte büyük göç dalgalarına ve umulmayan savaşlara sebep olacağının unutulmaması,
 • Ekilebilir tarım alanlarının, meraların ve temiz su kaynaklarının, gıda güvenliği için çok sıkı korunması gerektiğinin unutulmaması,
 • Doğanın korunması amacıyla dünya çapında çıkarılacak yaptırımlar için: Yeni madencilik, enerji ve sanayi politikalarının hazırlanması,
 • Sağlıklı yaşam ve yeni dünya düzeninde ekonomik zafiyete düşmemek için, kentleşmede Çevre ve Orman Bakanlığının etkin görev yüklenmesi,
 • Yanan ormanların asla imara açılmadan ağaçlandırılması, orman yangınları ile mücadelede Türk Hava Kurumunun tekrar güçlü hale getirilmesi,
 • Orman vasfını kaybetmiş alanların orman köylülerinin kooperatiflerine ve özel sektöre verilmesi, mobilya, kâğıt ve endüstriyel ağaç üretiminin teşvik edilmesi

Değerli vatandaşlar, ülkemiz ve milletin menfaatleri doğrultusunda sizlerle birlikte gerçekleştirmek ve gelecek nesillere aydınlık bir Türkiye bırakmak için bunların tamamına odaklanarak hazırlıklarımızı tamamladık. İktidarımızda mutlaka yapacağız.

DOĞRU PARTİ SÖZ VERİYOR. SÖZÜMÜZ SÖZDÜR.

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)                         Devam edecek

Yorum bırak