YOL HARİTASI(13)

YOL HARİTASI(13)

Değerli vatandaşlar, önceki yazımda belirttiğim üzere diğer siyasilerin ne yaptığı değil bizim DOĞRU PARTİ iktidarında yapacaklarımızı, akıl ve bilime dayalı çözüm önerilerimizi konu başlıkları altında özetleyerek sizlerle paylaşacağım. Bu yazımda  “denizcilik ve balıkçılık bakanlığı ile turizm ve tanıtma konularındaki hedeflerimizi aktaracağım

DENİZCİLİK VE BALIKÇILIK BAKANLIĞI

Üç tarafı denizlerle kaplı ülkemizde, denizciliği ilgilendiren ulaştırma, tersanecilik, balıkçılık, enerji arama, yat ve cruise turizmi, çevre koruma, su sporları gibi faaliyetler günümüzde farklı bakanlıkların görevleri arasına sıkıştırılmış durumdadır. DOĞRU PARTİ, tüm bu hizmetlerin tek merkezden yürütülmesi halinde bu sorunların çözüleceği ve bu alanda gelişmelerin önündeki engellerin kalkacağı anlayışı doğrultusunda “Denizcilik ve balıkçılık Bakanlığının” kurulması ile Atatürk’ün “En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir.” İfadesindeki yeteneklerin öncüsü olacaktır. Böylece;

 • Liman işletmecilerinin, DPT ve üniversiteler ile işbirliği sağlanmalı ve Akdeniz Havzasında çağa uygun liman işletmeciliğinin hayata geçirilmesi,
 • Limanların ve lojistik merkezlerin kapasitesi artırılmalı, Türkiye’nin her bölgesini, dış ticarete entegre etmek için demiryolları ve karayollarının liman bağlantılarının verimli hale getirilmesi,
 • Deniz Ticaret Filomuzun gelişmesi ve Türk bayraklı gemilerin dünya taşımacılığında daha çok yer alması için gerekli teşviklerin sağlanması,
 • Mevcut tersanelerin daha etkin, rasyonel ve büyük kapasiteli tersaneler haline dönüştürülmesi,
 • Gemi inşa, bakım ve onarımında dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girilmesi,
 • Balıkçılıktaki avlanma ve av yasağı konularında, çıkar gruplarının dar menfaatlerinin etkisinin kaldırılması ve avlanma esasları ve yasakları, bilimin gereklerine göre ve AB kriterlerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi,
 • Zor deniz şartlarında çalışan balıkçılar ve gemi adamları için özel vergi indirimleri yanında uzun süreli av yasağı dönemlerinde, kayıtlı tüm balıkçılara, soğuk zincir işletmecileri ve çalışanlarına, hazineden yardım sağlanması,
 • Göller ve nehirlerde balıkçılık geliştirilmeli, kapalı koylar dışındaki açık denize bakan kıyılarda çiftlik balıkçılığının teşvik edilmesi ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yaparak büyük balıkçı gemilerinin okyanuslarda açık deniz balıkçılığı yapabilmesi,

TURİZM VE TANITMA

Turizm ve tanıtma konusunda, Atatürk’ün emriyle, Türkiye Cumhuriyetinin tanıtımı amacıyla 1926 yılında Karadeniz gemisi Akdeniz’den Baltık denizine kadar 12 Avrupa ülkesi ve 16 limanı ziyaret eder. Gemide Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması sonucu bizlere, Turizmin ülkemize kazandırdığı döviz ile ekonomimizin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu ve coğrafyamız, iklimimiz, arkeolojimiz ve birçok medeniyetin beşiği olan tarihimizle, önde gelen ülkeler arasında yer aldığımız gerçeğinden hareketle;

 • Ülkemize gelen turist sayısının arttırılması ve turizm gelirleri açısından dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girmesi için yeni projelerin yapılması,
 • Katılımcı yönetim anlayışıyla, turizm özel sektör paydaşlarını tek çatı altında toplayacak “Türkiye Turizm Odaları Birliği” adıyla kurumsallaşması,
 • DPT, bakanlıklar, belediyeler, sektör kuruluşları ve üniversite temsilcilerinden oluşan bir Turizm İstişare Kurulunun oluşturulması,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde Turizm Master Planı yapılmalı, Türkiye Tanıtım Ajansının etkin biçimde devreye alınması,
 • İletişim teknolojilerinin değişmesiyle, internet platformları üzerindenTanıtım ve pazarlamayı üstlenecek yeni yazılım programlarının yapılması,
 • Deniz yolu, hava yolu, demiryolu ve otoyol bağlantılarını kolaylaştırmak hedefiyle, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı işbirliğinin sağlanması,
 • Kitle turizmine yönelik büyük tesislerin, uzun sezona sahip Antalya ve Mersin bölgesinde toplamasına özen gösterilmesi,
 • Üst gelir grubuna yönelik politikalar geliştirilirken, mevcut turizm potansiyelini küstürüp kaçırmayacak uygulamaların düşünülmesi,
 • Sezonun kısa olduğu bölgelere, üst gelir grupları için butik oteller, gastronomi ve kültür turizmi yatırımlarının yapılması,
 • Turizmde en üst seviyede gelir bırakan yat turizminin önündeki engellerin kaldırılması, Doğal güzelliklere sahip el değmemiş koyların yapılaşmaya kapatılması çünkü;Yat turizmi önündeki en büyük tehdit betonlaşma ve çevre kirliliğidir. Yat turizminin bakir koylara ve doğaya ihtiyacı olduğunun bilinmesi,
 • Türkiye marinalarında kışlayan bir yatın sadece turizmde değil, birçok sektörde istihdam yarattığının farkında olunması,
 • Küçük yelkenlilerden mega yatlara kadar tüm teknelerin bakım ve onarım işleri için, marina ve çekek yeri yatırımlarının teşvik edilmesi,  
 • Amatör denizcilik teşvik edilmeli, balıkçı barınakları gibi uygun fiyatlı özel küçük tekne bağlama barınaklarının kurulması,
 • Yelken kulüplerinin, ulusal ve uluslararası yarışlar organize edebilmesi için özel teşviklerle desteklenmnesi,
 • Zengin gastronomi kültürüne sahip ülkemizin mutfak birikimini, dünyaya tanıtacak projeler geliştirilerek, hem iç hem dış piyasaya yönelik olarak Gastronomi Turizmi hamlesi başlatılmalı ve Türkiye gastronomisinin ünlü ve etkili “Michelin Yıldızı” kapsamına alınması,
 • Birçok medeniyetin doğum yeri olan arkeolojik zenginliklerimiz ve antik kentlerimizin, bölgesel kalkınma projelerine ışık tutmalı, Medeniyetler üzerinden modernleşme ve kentleşmenin, turizmde en üst seviyede yarar getirmesi için gereken her desteğin verilmesi,
 • Golf turizmi de yüksek gelir getiren bir alandır. Çevre ve su kaynakları tahribatına neden olmayan Golf sahası yatırımlarının desteklenmesi,
 • Termal ve Sağlık Turizmi için, Sağlık Bakanlığı önderliğinde, yerli ve yabancı sendikalar ve emeklilik sigortaları ile işbirliği yapılmalarak iyileştirilmiş emekli maaşı politikaları ile yaşlılarımız için gastronomi ve kültür turizmi girişimlerinin desteklenmesi,
 • Turizmin nitelikli iş gücü ihtiyacı için Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle farklı dilleri iyi konuşturan mesleki eğitim programlarının uygulanması,

 

Değerli vatandaşlar, ülkemiz ve milletin menfaatleri doğrultusunda sizlerle birlikte gerçekleştirmek ve gelecek nesillere aydınlık bir Türkiye bırakmak için bunların tamamına odaklanarak hazırlıklarımızı tamamladık. İktidarımızda mutlaka yapacağız.

DOĞRU PARTİ SÖZ VERİYOR. SÖZÜMÜZ SÖZDÜR.

 Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

 

 

Devam edecek

Yorum bırak