YOL HARİTASI(16)

YOL HARİTASI(16)

Değerli vatandaşlar, Değerli vatandaşlar, önceki yazımda belirttiğim üzere diğer siyasilerin ne yaptığı değil bizim DOĞRU PARTİ iktidarında yapacaklarımızı, akıl ve bilime dayalı çözüm önerilerimizi konu başlıkları altında özetleyerek sizlerle paylaşacağım. Bu yazımda  “Sağlık politikaları” ile “Engelli vatandaşlarımız” konularındaki hedeflerimizi aktaracağım.

SAĞLIK POLİTİKALARI

DOĞRU PARTİ, tüm vatandaşlarımızın, koruyucu ve tedavi edici kaliteli sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması kararlılığı ve Atatürk’ün “Türk vatandaşının sağlığı her zaman, üzerinde dikkatle durulacak millî meselemizdir. Sağlık ve sosyal yardım hususlarında takip ettiğimiz gaye milletimizin dinç ve çalışmaya kabiliyetli sağlam vücutlar olarak yetiştirilmesi.” Anlayışı çerçevesinde;

 • Tüm vatandaşları kapsayan Ulusal Sağlık Sigortası Sisteminin kurulması,
 • İktidarın paydaşlarına milyarlarca dolar rant sağlaması ve insanlara müşteri gözüyle bakan Şehir Hastanelerinin derhal kamulaştırılması,
 • Şehir merkezlerine, hastaların daha kolay erişebilecekleri 400-500 yataklı Devlet Hastanelerinin kurulması,
 • Şu anda devletin milli gelir içinde sağlık hizmetlerine ayırdığı payın, en az iki kat oranında arttırılması,
 • Hekim, hemşire, hastabakıcı ve tüm sağlık çalışanları maaşlarının, özel kanunla en üst seviyeye çıkarılması,
 • Özel ihtisas doktorlarının ve hemşirelerinin, ek ödeneklerle gerektiğinde milletvekilinden yüksek maaş almalarının sağlanması,
 • Bazı ciddi tedavilerin ihtiyaç duyduğu ama zamanında temin edilemediği için hastaları mağdur eden yabancı ilaçların yurt içinde üretilmesi ve ilaç firmalarımızın Ar-Ge çalışmalarına destek verilerek halkımızın kaliteli ve ucuz ilaca kavuşması,
 • Mevcut hükumetin kapattığı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Fabrikalarının modernize edilerek yeniden açılması,
 • Halkımızın ihtiyaç duyduğu tüm aşılara ücretsiz erişimin sağlanması,
 • SMA ve Kanser gibi hastalıkların tedavisinde, bilimsel yöntemlerle etkinliği kanıtlanmış ilaçların ödemelerinin sigorta kapsamına alınması,
 • Koruyucu sağlık hizmetlerinin tüm ülke sathında eşit, yeterli, kaliteli, ücretsiz sunulabilmesi için gerekli ihtiyaçların karşılanması,
 • Masraflarını Aile Hekimlerin karşıladığı Aile Sağlık Merkezlerinin kamulaştırılması,
 • Devlet Hastanelerinin eksiklikleri giderilmeli, vatandaşların kaliteli sağlık hizmeti için özel hastaneye gitme ihtiyacının ortadan kaldırılması, Devlet Hastanelerinin eksiklikleri giderilinceye kadar, devletin yeterli hizmeti verememesi durumunda hastanın özel hastaneye sevk edilmesi, özel hastane katkı payının ulusal sağlık sigortasından karşılanması,

Değerli vatandaşlar, Sağlık hizmetlerinde doğru plan ve programla hazır olunması gereken Koruyucu sağlık hizmetleri, Okullarda toplumsal sağlık eğitimleri, Sağlıklı yaşam ve beslenme, İşyeri Hekimliği, Çalışanların sağlığı ve güvenliği, Afet-acil durum-ilkyardım eğitimleri, Madde bağımlılığı ile mücadele, Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri, Aile planlaması ve bağışıklık kazandırma hizmetlerine ulaşım kolaylığı, Yaşlılara sağlık hizmeti, Evde bakım ve sağlık hizmeti Organ ve kan bağışı hizmeti, Organ nakli hizmeti, Ağız ve diş sağlığı hizmeti, Ulusal acil sağlık sistemleri, Milli aşı üretimi, Yerli ilaç üretimi, İhtiyaç duyulan yabancı ilaç temini  ve Sağlık turizmi hazırlıklarını tamamladığımız alanlardır.

 ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ

Engelli vatandaşlarımız için sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve kaliteli yaşamı kapsayan politikalarımız doğrultusunda;

 • Engelli doğuma ya da sonradan engelli olunmasına neden olan faktörler ve sağlıklı gebelik konularında eğitimlerin yaygınlaştırılması,
 • Engellilerin bakımının niteliğini geliştirmek üzere psikolojik ve sosyal rehberlik hizmetlerinin hayata geçirilmesi,
 • Engellilere yaşamı kolaylaştıracak, çevreye uyumlarını sağlayacak, üretkenliklerini artıracak, yaşamlarına kalite katacak her türlü devlet desteğinin verilmesi,
 • İlgili kamu kurumları ve yerel yönetimlerin sorumluluğu altındaki tüm kamusal mekanlarda ve toplu taşıma araçlarında, engellilere yönelik düzenlemelerin zorunlu hale getirilmesi,
 • Engelli ailelere yönelik eğitim ve sosyal danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaşması,
 • Engellilere yönelik çok yönlü özel eğitim, sanat, spor ve meslek eğitimi programlarının oluşturulması,
 • Engelli istihdamına yönelik yasa ve yönetmeliklerin uygulamasındaki aksaklıkların giderilmesi ve özel sektörde engelli istihdamının teşvik edilip yaygınlaştırılması,

Değerli vatandaşlar, ülkemiz ve milletin menfaatleri doğrultusunda sizlerle birlikte gerçekleştirmek ve gelecek nesillere aydınlık bir Türkiye bırakmak için bunların tamamına odaklanarak hazırlıklarımızı tamamladık. İktidarımızda mutlaka yapacağız.

DOĞRU PARTİ SÖZ VERİYOR. SÖZÜMÜZ SÖZDÜR.

 Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

 

 

Devam edecek

Yorum bırak