ÇÖP İTHALATINDA KUŞKULAR!

ÇÖP İTHALATINDA KUŞKULAR!

Değerli vatandaşlar, AB üyesi ülkelerinin toplam 33 milyon ton olan katı atıklarının yarısı Türkiye’ye ihraç edilmektedir. Yeni açıklanan istatistiklere göre Türkiye 2021’de de Avrupa Birliği’nin en fazla katı atık gönderdiği ülke olup, katı atık miktarı ise 2020’de 13 milyon ton iken 2021 yılında 14,7 milyon tona ulaştı. Ayrıca, AB ülkeleri katı atıkları gelişmiş ülkelere ton başına 200 Euro öderken Türkiye’nin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkelere ihraç ettiği çöpler için ton başına 20 Euro alıyor.

Diğer yandan çevre örgütü Greenpeace’in son raporunda, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinden ithal edilen binlerce ton plastik atık, Türkiye’nin güneyinde çevreye atıldığı ve yakıldığı belirtilmektedir. Söz konusu raporda “Türkiye, Avrupa’nın çöplüğü haline geldi” uyarısı da yer almaktadır.

Ayrıca, bu çöplerin hangi ülkelerden geldiğinin yetkililerce gizlenmesi ve açıklanmaması Gizlenenin “hammadde ithalatı mı yoksa suç rotası mı?” sorusunu sormamızı gerektiriyor. Bu çöplerin özellikle Mersin Limanı’ndan ülkemize girdiği ve birtakım şirketlerce yönlendirildiği bilinmesine rağmen ilgili bakanlıkların sessizliği de manidar değil mi?

Değerli vatandaşlar, ülkemizin en önemli sorunlarından birisi de uyuşturucunun merkezi konuma gelmesidir ki bu konu uluslararası boyutta gri listeye alınmamız ile tescillidir. Uyuşturucuların Ülkemize nasıl sokulduğu kamuoyunda sürekli ifşa edilmesine rağmen nedense yasal bir işlem yapılmıyor ya da yapılamıyor. Uyuşturucu madde bağımlılığı  yalnızca bireysel sağlığı değil, aynı zamanda toplum sağlığını ve huzurunu da olumsuz yönde etkilemektedir.

Toplumun hemen hemen her kesiminde kullanılan uyuşturucularla mücadele ve önleyici tedbirler yetersiz kalmaktadır. Uyuşturucu madde kullanımının 15 yaşına indiği ülkemizde, ana kaynakların kurutulamadığı da bir gerçektir. Bunu belirtmemdeki amaç bu kaynaklardan birisi de bu ithal edilen çöp yığınları arasında uyuşturucuların ülkemize sokulabileceği kuşkusudur.

DW Türkçeye göre, ülkemizde 2020 yılında uyuşturucu suçlarının oranı diğer tüm suç gruplarına göre %4.5 iken, 2021 yılında bu oranın %5 e çıktığı düşünüldüğünde artan çöp ithalatının da bu artışın kaynaklarından biri olacağı düşünülmeli ve ilgililer tarafından sıkı bir denetime tabi tutulmalarının DOĞRU olacağıdır.

Biz DOĞRU PARTİ olarak ülkemizin AB ülkelerinin çöp deposu ve uyuşturucu trafiğindeki kuşkulara sebep olmasına ve toplumun sağlığı ve huzurunu bozan uyuşturucuların merkezi olmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz.

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

DOĞRU PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak