İSRAF SALTANATI

İSRAF SALTANATI

Değerli vatandaşlar, Merkezi Yönetim’e bağlı kurumların 31.06.2021 itibarıyla TBMM, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, üniversiteler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar dahil Cumhurbaşkanlığı’nın 415, TBMM’nin 132, Diyanet Başkanlığı’nın 405 aracı olmak üzere toplam araç sayısı 115 binin üzerinde olan kamudaki taşıt sayısının 30.06.2021 tarihli Resmi Gazetede açıklanan tasarruf önlemleri kapsamında; Kamuda tasarruf tedbirleri genelgesine göre 2023 yılında %20 azaltılacağı,  Kamu kurum ve kuruluşlarınca acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt alınmayacağı yanında birçok israfı önleyici yasaklar manzumesi ilan edildi. Şu anda ülkemiz, 268 olarak bilinen lüks makam aracı sayısı ve 16 adet uçak filosu ile dünyanın birçok ülkesi verileriyle kıyaslandığında ilk sıralarda yer almaktadır.

İndependent Türkçe de yer alan bir habere göre son 11 yılda kara taşıt alımına 6.1 milyar TL, kiralanmasına 4.8 milyar TL harcandı. Hava araçları için ise bu değerler alımda 3.3 milyar TL, kiralamada 3.4 milyar TL olmak üzere toplam 17.6 milyar TL.  harcama yapılmıştır. Yani tasarruf değil israf olduğuna inandığımız araç saltanatının devam ettiğini görüyoruz. Nasıl mı?

Kamuda makam aracı saltanatının Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2023 yılı bütçe yasa teklifiyle “kamu kurum ve kuruluşlarına 3 bin 241 adet yeni taşıt satın alımı ve biri hariç 500 aracın alımında bütçede belirlenen araç fiyat sınırlamalarının uygulanmayacağı ve bu araçların cinsini, markasını, modelini ve fiyatını doğrudan bakanlığın belirleyeceği” kararıyla devam edeceği görülüyor.

Ayrıca TBMM’ye sunulan bütçeye göre 2023 yılında AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Partiye toplamda 5 milyar 25 milyon TL devlet yardımı yapılacağı açıklandı. Oysa, Ekonomik açmazda olan ülkemiz yönetiminin kamuda kullanılan hava, kara ve deniz su yolu için alım yapmak yerine mevcutların azaltılması ve siyasi partilere hazineden yardım yapılmasının önlenmesi, israfı önlemenin yanında tasarrufun toplumun her kademesine yansıması noktasında güven arttırıcı bir eylem olacaktır.

Değerli vatandaşlar, TBMM’de grubu olan siyasi partiler, hazineden yapılan yardımlar için sessiz kalırken sizlere; hak, hukuk ve adaletten bahsetmelerini de oldukça manidar buluyor ve bizleri sömürmek suretiyle bu paraları alan siyasi parti temsilcileri  vicdan muhasebesi yapmıyorlar mı inanın merak ediyorum. Söz konusu kendileri olduğunda (AKP, CHP, HDP, MHP, İYİ) kepçe ile alan ancak yoksulluğa mahkum ettikleri milletimize çay kaşığı ile vermekten dahi imtina eden bu iktidar ve muhalefet anlayışından fedakarlık beklemek de elbette sadece hayal kurmak olur!!!

İşte tüm bu olaylar bile DOĞRU PARTİ temsilcileri olarak bizlerin, milletimize ait olanın milletimize verilmesi noktasında siyasi bir sorumluluk almamızı gerektiriyor. DOĞRU PARTİ’nin içerisinde olacağı bir yönetim mevcut israf anlayışını yerle yeksan edecek ve kamudaki İSRAF SALTANATINI ortadan kaldıracaktır. Hazine yardımını ise ayrı bir yazımda ele alacağım.

 Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

DOĞRU PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak