TARİHİ KÖPRÜ BASIN DUYURUSU

TARİHİ KÖPRÜ BASIN DUYURUSU

Değerli hemşerilerim, bildiğiniz üzere Elazığ’ın Maden ilçesindeki tarihi ve tescilli taş köprü, sorumsuz ve denetimsiz madencilik faaliyeti sonucu oluşan hafriyatın etkisiyle 30.Ekim.2019 tarihinde yıkılmıştır. Bu yıkımın sorumluluğu konusunda herhangi bir işlem yapılmadığını    EK-1 yazım ile Karayolları Genel Müdürlüğü(KGM) sanat yapıları dairesi başkanlığına ilettim.  Yazımda;

Halen çalışmakta olan firmanın (Yıldızlar SSS Holding) bu heyelana sebep olduğu belgelenmesine rağmen, KGM tahsis ve sorumluluğunda bulunan bu tarihi taş köprünün kaderine terk edilmiş olduğunu, bu tarihi eserin yıkımına sebep olan bu firma ve ilgililer hakkında görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma amaçlı yürütülen bir soruşturma olup olmadığını, mevcut bir soruşturma yok ise bu konuda yapılan/yapılması planlanan yasal işlemler olup olmadığı ve bu konuda oluşan kamu zararının takibinin yapılıp yapılmayacağı hususları hakkında, gerekli bilgilerin tarafıma bildirilmesi talebime;

KGM, EK-2 cevabi yazısı ile, kendi tahsis ve sorumluluğunda bulunan bu tarihi taş köprü  konusunda, özetle yasal ve hukuki bir işlem yapılmadığını ifade etmiştir. Bunun üzerine EK-3 dilekçem ile bu konularla ilgili yasal bir işlemin yapılıp yapılmayacağını, yöre insanı, emekli genel müdür ve siyasi bir kişilik olarak, tarihi maden köprüsü hakkında bahse konu hususları yargıya taşıyacaklarına inandığımı, İlçe üzerinde oynanan oyunlara fırsat vermemelerini ve ilçenin tarihi yapılarından olan bu eserin Maden ilçemize kazandırılması ile oluşan zararların tazmini konusunda yapılacak işlemlerin tarafıma bildirilmesini tekrar talep ettim. Ayrıca;

Halen çalışmakta olan firmanın (Yıldızlar SSS Holding) bu heyelana sebep olduğu belgelenmesi ne, ikinci köprünün kullanılmaz hale gelerek görüntü kirliliği oluşturmasına ve tarafınızca bir üçüncü köprünün devletin bütçesinden karşılanmasına rağmen, sorumlular ve ilgililer hakkında bir işlem yapılmamasını manidar bulduğumu belirttim.

KGM’nin, tarafıma ilettiği EK-4 cevabi yazısı son paragrafında, tarihi Maden köprüsü hakkındaki tüm sorularıma konu yasal muhatabın “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” olduğunu belirttiğinden EK-5 dilekçe ile yaptığım tüm bu yazışmaları ekleyerek gereği için AFAD’a ilettim. AFAD tarafından EK-6 cevabi yazısı ile “ilgi dilekçede belirtilen konunun, valiliğinizce(İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)değerlendirilerek, dilekçe sahibine bilgi verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” Bilgisi tarafıma iletilmiştir.

Değerli hemşerilerim, tarihimize sahip çıkmak adına valiliğimizin bu konuda tavizsiz yaklaşımını bekliyor, ilgililerin  “artık tavşan kaç tazı tut” oyununa son vermelerini diliyorum.

Geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olmaz sözüne atfen bu vurdum duymazlık karşısında sessiz kalmadım, kalmayacağım. Yasal her türlü haklarımız saklı kalmak kaydı ile konunun takipçisi olacak ve sonucu tüm hemşerilerimle paylaşacağım.                                                                                                        08.Aralık.2022

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

EKLER

EK-1: 17.05.2022 tarih ve 160286 sayılı dilekçem.

EK-2: 27.05.2022 tarih ve E.19245195-755.01/831498 sayılı KGM cevabi yazısı.

EK-3: 09.Ağustos.2022 tarih ve 249955 sayılı dilekçem.

EK-4: 26.08.2022 tarih ve E.16369757-755.99/916202 sayılı KGM yazısı ve eki.

EK-5: 13.Ekim.2022 tarih ve 431474 sayılı AFAD’a verdiğim dilekçe ve ekleri

EK-6: 1.Kasım.2022 tarih ve E-56588836-952.01.04.04-405307 sayılı AFAD’ın cevabi yazısı

Yorum bırak