BİZDEN SÖYLEMESİ(Karanlığı Aydınlatın) 

BİZDEN SÖYLEMESİ(KARANLIĞI AYDINLATIN)    

TÜİK verilerine göre ocak enflasyonu %15 iken Aralık 2022 de bu oran %85’e yükselmiştir. Tabi bu rakamların sokakta yaşananlarla uyuşmadığı bir gerçektir. ENAG’a göre 2022 yılı enflasyonu %185, Ekonomiden sorumlu DOĞRU PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası’na göre ise bu oran %200 dür. Enflasyonun Sadece enerji alanında 2022 yılı içinde ki  yansıması;

ÜRÜN                   OCAK    100(TL)        ARALIK    100(TL)     Değişim(%)                       

1 Adet Ekmek            2.5        40 adet               5.0           20 Adet          100

1 Litre benzin           12.9        7.75 lt.               19.5              5.13 lt.             51

1 Litre Mazot            12.76     7.84 lt.               22.0              4.5   lt.             72

1 m3 doğalgaz            2.95    33.9 m3.              4.08          24.5  m3.           39

1 kW elektrik               1.39    71.9 kW                2.60         38.5 kW             87

Şeklinde olup görüldüğü üzere, 2022 yılı ocak ayında 100 lira ile 40 ekmek alırken 2022 yılı aralık ayında aldığımız ekmek sayısı 20  ekmek. Yine 100 lira ile 2022 yılı ocak ayında 71.9 kW elektrik için 100 TL öderken 2022 yılı aralık ayında bu oran 38.5 kW’a inmiştir. Tablodaki bazı ürün artış oranlarının TÜİK enflasyonunun üstünde olması TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.  Ayrıca günlük yaşamımızda kullandığımız temel ürünlerdeki artışın %200’ün üzerinde olduğunu gizlemek elbette mümkün değildir.

 

Değerli vatandaşlar, yaşamakta olduğumuz sıkıntıların temelinde AKP iktidarınca uygulanmakta olan  rant ve israfa dayalı ekonomi modeli yatmaktadır. Sonuçta; Sosyal yaşamdan koparılmış, yaşam kavgası veren, bu gününü ve geleceğini göremeyen bir toplum oluşturdular. 2023 yılı seçim yılı olması nedeniyle AKP iktidarı, yeni doğalgaz keşifleri, enflasyonun altında olmasına rağmen ücretlerdeki artışı enflasyonun üzerinde yaptık çalışan ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, binlerce konut yapacaklarını vs. yalanlarıyla milleti aldatmaya devam edeceklerdir. Bunları yaparken;

  • Dinimizi siyasi çıkarlarına alet etmeyi,
  • Cumhuriyet dönemini kötüleyerek kendi başarısızlıklarını örtmeyi,
  • Üretim ve istihdama dayalı olmayan açılışlarla milletin gözünü boyamaya,
  • Rusya’ya olan 25 milyar dolar borcu 2024 yılına öteleyip (ki karşılığında ne tür ödünler verildiği bilinmiyor) döviz üzerinde baskı yapmaya,
  • Cari açık, fert başına düşen gelir, denk olmayan bütçe, dış borçların devasa boyutlara ulaşmasına rağmen ekonomimiz iyi olduğu yalanlarını söylemeye,
  • Dışta ve içte başarısızlıklarını korku iklimi yaratarak baskılamaya,
  • Milleti ötekileştirici ve ayrıştırıcı üslubu arttırmaya,
  • Mültecilere vatandaşlık vererek oy avcılığı peşinde koşmaya,

Devam edecek ve siyasi çıkarları uğruna dinimizi ve milli duygularımızı istismar ederek cemaat, tarikat ve aşiretler üzerinden sessiz ve adım adım gizli hedeflerinin gerçekleşmesi yönünde uğraş verecektir.

İngiliz Financial Times gazetesi, yazarlarından Pitel, 31 Aralık tarihli yazısında;Tayyip Erdoğan’ın, azalan popülaritesine rağmen iktidarda kalmak için adil ya da kirli birçok yönteme başvuracağını, tekrar seçilmesi durumunda “Türkiye’nin zaten sorunlu olan ekonomisi için korkunç sonuçlar doğuracağı, yaşam standartlarındaki düşüşü daha da kötüleştireceği ve kişisel özgürlüklere daha fazla sınırlama getireceği.” uyarısında bulundu. bizim sürekli olarak sizlere aktardığımız hususların özeti. DOĞRUya DOĞRU.

Değerli vatandaşlar, tüm bu bilgiler ve yaşadığımız olaylar çerçevesinde ki tespitim; AKP yönetiminin temel ilkesinin,” kamplaştır, kutuplaştır, çarpıştır ve korkut” zihniyetine hakim olduğudur. 1980’li yıllarda Sağ-Sol, Alevi-Sünni ve Kürt-Türk gibi kavramlar üzerinden kamplaşmalar yapılırken şimdi de cemaatler, şirketler, topluluklar, Atatürk ilke ve devrimleri ile finans ve ahlaki değerler üzerinden de ayrıştırmaya devam ederek, ekonomik beceriksizlerini, yolsuzluklarını ve milleti mahkum ettikleri yoksulluk, açlık ve sefaletin üstünü örtmeye çalışacaktır.

Ancak boşuna çabalıyorlar. Milletimiz tüm bu olumsuzlukları yaşıyor, yaşananları görüyor ve bu iktidardan kurtulmak istiyor. Biliniz ki “Korktu tutsaklığın, umut ise özgürlüğün” kaynağıdır. Bizler bu yıl ülkemize yepyeni umutların sizlerle birlikte geleceğine inanıyoruz. Aksi, bu karanlığın kalıcı hale gelmesidir. DOĞRU PARTİ olarak bizden söylemesi “Karanlığı aydınlatmak sizlere bağlı”.                                                  1.Ocak.2023

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak