DAM YIKILIRSA…

DAM YIKILIRSA…

Değerli vatandaşlar, Siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki çöküş tüm yetkinin tek kişi de toplanmasını sağlayan bu ucube başkanlık sisteminin sonucudur. Çözüm ise demokratik parlamenter sisteme geçiştedir. İşte bu nedenle bu seçim ülkemiz için hayati bir önem taşıyor. Bu seçimle Türkiye kendi  geleceğini seçecek. Şair Mithat Cemal Kuntay’ın Cumhuriyetimizin 15’inci yıldönümü için yani 1938 yılında, Atatürk’ün öldüğü yıl yazdığı, Cumhuriyeti ve onu kuran insanın büyüklüğünü vurguladığı “ON BEŞ YILI KARŞILARKEN…” başlıklı şiirinin son paragrafındaki,

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Sözüne atfen belirtmek isterim ki, vatan toprağının kutsallığı, ulus olarak varlığımızdır. Toplum olarak hepimizin huzur içinde yaşamını sürdürmesi  bir vatana sahip olmamız sayesindedir. Aksi durumda ne vatan ne de milletten bahsetmek mümkün olur. Adalet varsa devlet vardır, Devlet ise millet için vardır. Günümüze bakın adaletin olmadığı şahsın devleti sayesinde milletin değil belli bir zümrenin devleti olduk.

Seçime çok az bir zaman kaldı. Kişisel hırsların ülke geleceği açısından geri plana atılması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Bu seçim çantada keklik değil, devletin tüm imkanlarını kullanan mevcut iktidar ki korkutarak halkı sindirmek ve kutuplaştırarak tabanını sıkılaştırmak anlayışının hakim olduğu bir ortamda seçime gidiliyor. İçinde bulunduğumuz durumu tam anlamıyla ifade etmesi nedeniyle Sayın hayrettin barut beyden alınan bir fıkrayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Fıkra bu ya,

Delinin birisi  damda zıplamış. Dam çökmüş. 39 kişi oracıkta ölmüş. Sağ kurtulan deli  üstünün tozunu silkelerken söylenmiş.. Az daha bir sakatlık çıkacaktı!” diye.

Cumhurbaşkanı adaylarından sayın Muharrem İnce’nin adaylığı damda zıplayan deli misali olup, eğer bir yıkıma sebep olursa, yıktıkları damın altında, kendileri yanında tüm halkımız kalır. Bu vebalden kurtulmak mümkün mü? Bu nedenle DOĞRU PARTİ temsilcileri olarak damın altında olan halkımızın bu deliliğe izin vermemesi ve dama yani ülkeye sahip çıkmalarıdır. Rahmetli Süleyman Demirel’in “Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa, mutlaka bir üfleyeni vardır” sözüne atfen sayın İnce’ye bu sözün bir anlamı var mı? diye sormak istiyorum.

Biz, DOĞRU PARTİ olarak bir delilik yapmadık, bir bölen olmadık. Bu nedenle sayın İnce’nin adaylığını eleştirme hakkını kendimizde görüyor ve uyarı görevimizi yerine getiriyoruz.  AKP değirmenine su taşımaktasınız sayın İNCE. Dam yıkılırsa birileri kazanır belki ancak ülkemiz ve halkımızın kaybetmesinin sorumlusu olursunuz. VAZGEÇİN.

Selam ve saygılarımla                                                                                                                08.Nisan.2023

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak