AKBELENE DOKUNMA, HALKIN SESİNE KULAK VER…

AKBELENE DOKUNMA, HALKIN SESİNE KULAK VER…

Değerli vatandaşlar, İKİZKÖY sakinlerinin 6 yıldır fiziki ve hukuki mücadele verdikleri malumunuzdur. Son bir haftadır AKP devleti diğer konularda olduğu gibi bu konuda da devletin gücünü yöre insanlarına karşı acımasızca kullanıyor. Bu da bize bir kez daha gösteriyor ki AKP yönetimi için esas olan doğa, çevre ve insanlarımızın geleceği değil yandaş/paydaşların geleceğidir. Biraz doğa ve çevre sevgisi olsaydı yetişmesi yıllar alan ağaçları kesmek yerine bölgeden çıkarılması düşünülen kömürden vaz geçilmesini sağlardı. Çünkü; bu olayı teknik açıdan özetlediğim de sanırım sizler de bizlere  hak vereceksiniz.

Termik santrallerde kullanılan ancak ülkemizde olmayan 5500-6000 kcal özellikli linyit kömürü verimlilik açısından büyük önem arz eder ve bu özellikte linyit kömürünün ithal edilmesi halinde CİF maliyeti 95-105 dolar arasıdır ki birçok termik santral bunu yapmaktadır. Ülkemizde üretilen linyit kömürler ise genellikle düşük kalorilidir. Sadece soma ve Tunçbilek de 4000 kcal/kg ısıl değerde linyit rezervi vardır.

Günümüzde İKİZKÖY direnişçilerinin içerisinde yer aldığı Muğla’daki 630 megavat (3×210 MW) kurulu gücündeki YATAĞAN(rezervin alt ısıl değeri 2.200-2.700 kcal/kg, kapalı ocak), 420 megavat (2×210 MW) gücündeki YENİKÖY (rezervin alt ısıl değeri 1.650-2.250 kcal/kg, açık ocak) ve 630 megavat (3x 210 MW) gücündeki KEMERKÖY (rezervin alt ısıl değeri 1.650-2.250 kcal/kg, açık ocak) termik santrallerini besleyen sahalar yaklaşık 8 yıldır özel sektörün elinde bulunmaktadır. Ayrıca, güncel rezerv bilgileri tam olarak bilinmeyen Yeniköy santraline yakın bölgede kömür rezervi tükendiğinden ilgili firma 50 milyon ton rezerve sahip ormanlık alandaki ağaçları keserek daha fazla kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır.

Oysa, bu üç termik santral kurulu güç olarak ülke kapasitesinin %1’ine karşılık gelmekte olup üretilen enerji oranının daha da düşük olduğu bilinmektedir. Ayrıca kömür kalitesi de ortalama 1700 kcal/ kg olup verimlilik açısından oldukça yetersizdir.

Bu veriler ışığında;

1 MW elektrik elde etmek için 1.5 ton 1700 kcal/kg kömür gerekirken aynı miktarda elektrik üretimi için 425 kg. 6000 kcal/kg ithal kömür gerekmektedir. Yani AKBELEN orman alanından çıkarılan 1.5 ton kömür kullanmak yerine 425 kg ithal kömür ile aynı elektriği üretmek mümkün. Bu durumda maliyetler aşağı yukarı aynı oranda olmaktadır. Ayrıca yılda 10 milyon ton kömür kullanılsa söz konusu alandaki rezervin ömrü 5 yıldır. Şimdi ilgililere sormak isterim, 5 yıl sonra bu santralin kömür ihtiyacı için yeni bir orman mı katledilecek?

308 kurumun “AKBELEN ORMANINDAKİ ABLUKA KALDIRILSIN, KESİM KARARI DURDURULSUN” ortak açıklamasında özetle; biz yıllardır Türkiye’de ekoloji, emek ve demokrasi mücadelesi veren örgütler olarak, İKİZKÖY direnişçilerinin yanında olduğumuzu bildiriyor, tüm yetkilileri sorunun çözümü için ivedilikle harekete geçmeye çağırıyoruz:

  • AKBELEN Ormanı’ndaki abluka kaldırılsın,
  • Kesim kararı durdurulsun!
  • Protesto hakkını kullanarak ormanı ve yaşam alanlarını korumaya çalışanlara yönelik uygulanan şiddete ve göz altı kararlarına son verilsin!

Diyerek AKBELEN Ormanı’ndan vazgeçmeyeceklerini, yaşamı ve doğayı savunmaya devam edeceklerini kamuoyuna duyurmuşlardır.

Değerli vatandaşlar, DOĞRU PARTİ olarak, bölgenin turizm bölgesi olması, zeytincilik yapılması, tarım alanı olması, sahalarda tarihi eserlerin bulunması, doğal dengenin bozulması, su kıstı kategorisinde yer alan ülkemizde susuzluk sorununun daha da büyümesi ve sosyal dengenin altüst olması gibi nedenlerle direnişlerini sürdürmeye devam eden İKİZKÖY direnişçilerinin yanında olduğumuzu ve AKP yönetiminin bu seslere kulak vererek söz konusu Yeniköy santralinin ihtiyaç duyduğu kömürü alternatif kaynaklardan temin etmesi konusunda gerekli müdahaleyi yapmasını bekliyor ve “AKBELENE DOKUNMAYIN” dokunmayın ki “ÜLKEMİZ ÇÖLE DÖNMESİN” diyoruz.                                                                                                                             2.Ağustos.2023

 

Selam ve saygılarımla                                                                                                               

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak