ANAYASAYA UYUN YETER.

ANAYASAYA UYUN YETER.

Değerli vatandaşlar, AKP yönetiminin ve koşulsuz destekçisi MHP’nin yeni yasama döneminde ana gündemlerinin Anayasa değişikliği olduğu parti temsilcilerince, 1982 darbe Anayasası yerine yeni bir Anayasa ile sivil, kuşatıcı, özgürlükçü, koruyucu, tam bağımsızlık, yer altı ve yer üstü zenginliklerin güvence altına alınması, doğal afetler için tedbirler, sosyal yaşam güvencesi, yargı reformları, yasamanın etkinliği konularında halkın taleplerine cevap verecek ifadeleri ile masumane bir çalışma olacağı konusunda toplumu inandırma amacı güdülmektedir. Bize göre ise  ülkenin gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek, insan hak ve hürriyetlerine dayanan, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti niteliklerine sahip bir Anayasa, ancak bir iktidar ve zihniyet değişiminden sonra söz konusu olabilecektir.

AKP ve MHP’nin üzerinde çalıştıkları Anayasa taslağının dile getirilen nitelikleri taşıması mümkün değil. Çünkü; Mevcut başkanlık sistemi, denge ve denetim mekanizmalarından tamamen yoksun, bütün yetkilerin tek kişide toplandığı bu ucube sistemi, cumhur ittifakı partnerlerinden hem AKP hem de MHP değiştirmek niyetinde olmadıklarını defalarca açıkladıklarına göre yeni Anayasanın yargı, yürütme ve yasamanın bağımsız olmadığı bu sistemde demokrasinin iddia ettikleri gibi geliştirilmesi gerçek dışıdır. Örneğin;  yıllardır uygulanan siyasal strateji, toplumun yarısını, “terörist destekçisi, yabancı güçlerin uşağı, mandacı, hain, din düşmanı, LGBT’ci” gibi aşağılayıcı sıfatlarla nitelendiren Cumhur ittifakı zihniyeti nasıl kuşatıcı bir Anayasa yapabilir. Mümkün değil. İfade edilen bu teklifin asıl amacı ne olabilir sorusunun cevabı ise bize göre;

AYM’nin yetkilerinin sınırlandırılması, Başkanlık seçiminde 50+1 oranının düşürülmesi, toplumda sorun olmaktan çıkmış Türban meselesi yanında asıl amaçlarının verilecek bir önerge ile Anayasamızın değiştirilemez maddeleri ile oynayarak devletin Laiklik ilkesini zayıflatmak ve hatta kaldırmak yönünde çaba sarf edileceğidir. Bilinmeli ki iktidarın Anayasa değişikliği ısrarının nedeni milletin menfaati ve ülkenin geleceği değil, sadece kendi çıkarlarına uygun hale getirilmesidir. Tüm bu endişeler nedeniyle hukukçuların ortak görüşü 2017 Anayasa değişikliği ile uygulamaya alınan sivil fakat çok daha güçlü bir vesayet rejimi yerine,  “Kenan Evren’in darbe Anayasasını verin yeter, başka bir şey istemiyoruz” şeklindedir.

Anayasa değişikliği için TBMM’de gerekli 360 çoğunluğunun sağlanamayacağı aşikar olmasına rağmen toplumdaki ekonomik ve sosyal yıkımdan kaynaklı şikayet ve eylemleri kamufle etmek için AKP iktidarı bu değişiklik oyunu ile gündemi değiştirmek istiyor. Muhalefet partilerinin bu oyunu bozmaları ve gündemi belirleyenin kendileri olması açısından mevcut Anayasanın korunması konusunda samimi olduklarını eylemleriyle göstermeleri gerekir.

İktidar tarafından, milletin beklentisi olarak ortaya konan şey yeni, çağdaş, katılımcı, kapsayıcı ve milli bir Anayasanın bu meclis tarafından gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı gerçeğinden hareketle, DOĞRU PARTİ olarak önerimiz, uyulması halinde ülkenin gerçek ihtiyaçlarına cevap veren, insan hak ve hürriyetlerine dayanan, demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti niteliklerine sahip mevcut Anayasamızın korunmasıdır. Siz siz olun ve mevcut ANAYASAYA UYUN YETER.                                                                                     3.Eylül.2023

 

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak