ORTA DİREK YOK ARTIK…

ORTA DİREK YOK ARTIK…

Değerli vatandaşlar, insanlarımızın ekonomik refah seviyesinde farklılıklar bulunması durumu gelir dağılımında eşitsizliğin sonucudur. Bu durum her alanda toplumsal bir soruna neden olmaktadır. Yirmi yıl öncesine kadar toplumumuz üst, orta ve alt sınıf olarak dağılım göstermekteydi. Üst sınıf toplumsal sınıfın ekonomik gücü  en yüksek olan (iş sahipleri, fabrikatörler Holding sahipleridir.), orta sınıf bir meslek sahibi olarak çalışan (bordrolu beyaz yaka çalışanlarıdır.) ve alt sınıf ise işçi sınıfı olarak bilinen, asgari düzeyde yaşamını sürdürmeye çalışan (Mavi yakalı çalışanlar, zirai işler ile uğraşanlar) insanlardan oluşmaktaydı. Fakat Günümüze baktığımızda;  Einstein’a atfedilen, anonim bir söyleşiye göre;
Einstein’a sormuşlar; Dünyada yaşam nasıldır?

Cevap; “Üst sınıf yaşar, orta sınıf şikayet eder, alt sınıf ise şükreder.”

Einstein’a sormuşlar; ya inanç durumu? 

Cevap; “Üst sınıf paraya, orta sınıf lidere, alt sınıf da Tanrıya tapar.” demiştir.

 AKP’nin 22 yıllık iktidarları dönemi tamda bu söyleşiyi çağrıştırıyor. Sınıflar arasındaki geçişler sonucu günümüzde; zenginler daha zengin, sosyal yapının direği olan orta sınıf tamamen yok edilmiş ve yoksulluğa itilmiştir. Kazandıkları geliri genellikle tüketim amaçlı kullanan bu kesim, yaşam standartlarını iyileştirmek için konut, eğitim, sağlık hizmetleri, ulaşım ve tatil gibi alanlarında harcamalar yaparlar. Bu insanlarımız geleceğe yönelik bir birikim yapamadığı gibi sosyal aktivitelerden de vazgeçmek durumunda bırakılmışlardır. Sonuçta, Ücretli kesimin ezilmesiyle orta kesimin harcamaları azalıyor, gelir dağılımı adaletsizliği ise gittikçe artıyor. Yüksek enflasyon ortamında ise yaygın bir yoksullaşma(%90) ve en üst gelir grupta ise aşırı zenginleşme(%10) durumu yaşanıyor.

Küçük memuremekli, küçük esnaf ve çiftçi gibi “düşük ve sabit gelirli” kişilerden oluşan kesim için kullanılan orta direk, toplumun geniş bir kesimini kapsadığından ülke ekonomisi ve siyasetin önemli aktörlerindendir. Bir çadırı nasıl ki ortasındaki direk ayakta tutuyorsa, bir toplumu da orta direk kesimi ayakta tutar. Ancak yok edilen bu kesim can havliyle değerlerini, inancını, hayat görüşünü, yaşam tarzını korumaya çalışıyor.

AKP yönetimince ücretlerin baskılanması, ürünlerin maliyetini yükseltmesi, gıda ve enerji fiyatlarında yapılan artışlar nedeniyle ülkemizde orta ve alt sınıf da yer alan vatandaşlar çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bunun en temel sebepleri ise; büyümeden pay alamama, vergi politikalarının baskısı, enflasyonla eriyen ücretler, vatandaştan zengin kesime servet transferi yapılması(KKM), üretim ve istihdam ihtiyacı, eğitim ve sağlık hizmetlerinde yoksunluk, ifade hürriyeti ve yaşam tarzı üzerindeki baskı, varlık fiyatlarının fahiş artışı gibi olumsuzlukların vatandaşa yansıtılmasıdır. Bu durum toplumsal yıkıma doğru ilerlemektedir.

Mevcut yıkımdan çıkış için DOĞRU PARTİ, Daha demokratik bir sistemin öncüsü olarak daha güçlü, sürdürülebilir, kapsayıcı bir karma ekonomi modeliyle kalkınmaya ve anayasa gereği gelir dağılımında adaleti sağlayarak tüm toplumu refah ve huzura kavuşturmayı amaçlamıştır.  Bunu; zengini değil yoksulu eksenine alan imkanlar ve fırsatlar  bakımından destekleyen kapsamlı bir program ile gerçekleştirecektir.                            8.Kasım.2023

 

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)  

Yorum bırak