BUMERANG…

BUMERANG…

Değerli vatandaşlar, atıldığı yere geri dönebilen bir av aracıdır Bumerang. AKP iktidarları kuruluş değerlerini ortadan kaldırmak için halkımızı alıştıra alıştıra hedeflerine adım adım ilerliyor. Bu durumu çektiği videosunda sayın Yılmaz Özdil oldukça açık bir dille, AKP iktidarları döneminde yapılan birçok uygulamayı ”hayal dahi edemedik” diyerek örnekleriyle dile getirdi. Katılmamak mümkün değil tabi. Ancak adım adım toplumun bir kısmı dışında bu konuların, Erdoğan ve ekibinin gerçekleşen hayalleri olduğunu kabul etmek gerekir. Zaten Erdoğan Atatürk ilke ve devrimlerinin savunucusu bizler içim “yaptıklarımızı hayal dahi edemezler” diyerek bu durumu açıkça ifade etmiştir.

Ancak; yapılanların farkında olan bizlerin yürümekte olduğu yolları, ampuller değil Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve devrimleri aydınlatıyor, ne yaparlarsa yapsınlar bu aydınlığı karartmaya güçleri yetmeyeceği gibi BOP projesi kapsamında sınırlarımızın değiştirilmesi ve Türkiye’nin parçalanmasına da asla izin vermeyeceğiz. Ben bu yazımda onların hayal dahi edemeyecekleri bazı durumlara özetle değinmek isterim;

 • Türkiye’nin yönünün Ortadoğu değil AB olacağı,
 • Egemenliğin kesinlikle saraydan alınıp yeniden millete verileceği,
 • Emperyal güçlerin sesinin kısılacağı, milletin sesinin yükseleceği ve hakimiyetin millete ait olacağı,
 • Mültecilerin, bedeli ne olursa olsun ülkeden kesinlikle çıkarılacağı,
 • Topraklarımızın korunacağı, işgal altındaki topraklarımızın işgalden kurtarılacağı,
 • Eğitimin cemaat ve tarikatlardan arındırılacağı, ülkemizden kovalanan doktorlarımıza sahip çıkılacağı, eğitim ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz olacağı,
 • Duyun-i umumiye yeniden gelsin heveslerinin kursaklarına tıkılacağı,
 • Anayasa ihlalini önleyecek, gerekli zorlayıcı değişikliklerin yapılacağı,
 • Cami, okul ve kışlanın siyasetten arındırılacağı,
 • Anayasanın eşitlik ilkesi gereği adaletin herkese eşit uygulanacağı, insanların düşüncelerini özgürce ifade etmelerinin suç kapsamından çıkarılacağı, devlete olan güvensizliğin, yerini güvene bırakacağı,
 • Yöneticilerin önceliğinin, devlet ve milletimizin menfaatleri olacağı,
 • Sarayın itibarı değil ülkemiz ve milletimizin yitirilen itibarının yeniden kazanılacağı,
 • Ne yaparlarsa yapsınlar, sorumluların mutlaka hesap vereceği,
 • Üstünlerin hukuku yerini, hukukun üstünlüğüne bırakacağı,
 • Millete ait olan millete iade edileceği, paylaşımda adaletin sağlanacağı,
 • Diyanet işleri başkanlığı devletin bir kurumu olmayacağı, tüm dinleri temsil edecek şekilde yeniden dizayn edileceği,
 • Umutların yeşerdiği, korkuların bittiği, yasakların olmadığı ve her alanda bağımsızlık sağlanacak şekilde demokrasinin rayına oturtulacağı,
 • Yabancıların vatandaşlık karşılığı mülk edinmelerinin yasaklanacağı, vatandaşlığın meta olmaktan kurtarılacağı,
 • Üniversitelerimizin sınavsız olacağı, mülakatların kaldırılacağı,
 • Dinimiz ve milli değerlerimizin istismar edilmesinin önleneceği,
 • Madenlerimiz, limanlarımız ve fabrikalarımızın tekellerin elinden alınacağı,
 • Din, etnisite, inançları ne olursa olsun herkesin eşit vatandaşlık hakkına sahip olacağı,
 • Terörün kesinlikle bitirileceği, Üretime dayalı istihdamın sağlanacağı,
 • Emekli vatandaşların insanca yaşamaları ve asla mutsuz olmayacağı ve
 • Milletimiz, Refah ve huzurlu bir ülkenin ferdi olmanın mutluluğunu yaşayacağı.

Mevcut iktidarın hayal dahi edemeyeceği bu hususlar, bizler için tam bir gerçek. İşte bu nedenle, bunları ortadan kaldırmaya çalışan saray ve eşrafının yok etmek üzere hedefleri doğrultusunda attıkları bumerang sonuçta elbette kendilerini vuracaktır. Eminiz ve inanıyoruz ki bu hedef kendileri için güzel olsa da sonuçta av olmaları ülkemiz için en iyisi olacaktır. Öyle ya, ava giden avlanır. Biliniz ki, Kendisini dokunulmaz ve kudretli gören biri veya birileri; korumak, kollamak ve üretmek yerine her şeyi tüketip bir kenara atarken halkın önemsizliği ve kendinden olmayanlara nefretlerini kusan zavallılardır bunlar.

 Atatürk ve Cumhuriyet’e nefret duyan AKP iktidarı, hedeflediği alanlara fırlattığı, ancak kendilerini çok daha sert vuracak bir bumerang olduğu gerçeğini yaşayacaktır. Eyy halkım gözünü aç artık, gözünü açmazsan bugün olduğu gibi gelecekte de av olmaya mahkum olursun. Muhalefet partileri sorumlulukları gereği sine-i millete dönerek av olmaktan kendilerini kurtarmalı ve ülkenin geleceğini halkımızla birlikte hareket ederek aydınlatmalıdır. Bunun için bir bedel ödenecekse, DOĞRU PARTİ olarak biz varız. Ya siz, sizler de var mısınız?                                                                                                                                                       6.Şubat.2024

Selam ve Saygılarımla

Cezmi Orkun

Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı

(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak