VERGİ’de ADALET İÇİN SES VERELİM

VERGİ’de ADALET İÇİN SES VERELİM
Değerli vatandaşlar, Büro Emekçileri Sendikası “Ülkenin toplam vergi gelirlerinin 4’te 3’ünün maaşlı çalışan emekçiden alınmasının adil olmadığını, adil bir vergi düzeni için başlattıklara kampanyaya destek istediklerini belirten bir mail aldım. Kampanyanın destekçisi olarak paylaşmanız temennisiyle sizlere aktarıyorum.

Çünkü; Büro Emekçileri Sendikası kampanya düzenleyicilerinin de belirttiği üzere, şu anda az kazanandan ÇOK, çok kazanandan AZ vergi alındığı nedeniyle bu sistemin değişmesi ve asgari ücretten vergi alınmaması talep edilmektedir.

Brüt maaşı 4000 tl olan bir ücretlinin kesintilerine bakarsak;
Damga vergisi : 30 TL.
Gelir vergisi : 510 TL.
Sgk kesintisi : 600 TL.
Kesinti toplamı : 1140 TL.
Ele geçen net miktar: 2850 TL.dir. Yani; Ücretlinin brüt maaşının %28.5 oranındaki kısmı vergi olarak kesilmektedir.

“Anayasamızın 73. maddesi, kamu giderlerini karşılamak üzere herkes mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” hükmüne rağmen uygulamada durum böyle midir?
Ülkenin toplam vergi gelirlerinin 4’te 3’ü, maaşlı çalışan emekçiden alınıyor, Türkiye’de, fakire zengin, zengine fakir muamelesi yapan bu vergi sistemi değişmek zorundadır.

“ÇOK kazanandan ÇOK, AZ kazanandan AZ” vergi alınması konusunda, ülkenin vergi yükünü çeken işçiler, emekçiler ve üretenlerin aileleriyle birlikte insani koşullarda rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamak için düzenledikleri kampanya ile TBMM’nde yer alan mevcut siyasilerden taleplerini;
• Asgari ücret vergiden muaf tutulmalıdır.
• Asgari ücrete kadar ki gelirler vergiden muaf tutulmalı, yoksulluk sınırındaki gelirler en alt vergi diliminden vergilendirilmeli, en alt vergi dilimindeki vergi oranı %10’a indirilmelidir.
• Artan oranlı, kalıcı bir servet vergisi sistemi uygulanmalı, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalıdır.
• Temel tüketim harcamaları ve hizmet alımları üzerinden alınan dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.
Başlıkları ile belirtmişlerdir. Bu taleplerinin haklılığını vergilendirmedeki adaletsizliği bazı tespitlerle açıklamışlardır. Bu tespitler ise;
• Zorunlu alışverişlerden alınan dolaylı vergilerin, 2020 yılı bütçesinin %62.9’unu oluşturmaktadır. Bu durum Temel sorunlardan biridir. Gelişmiş ülkelerde, alışverişten alınan vergi değil, kişilerin gelirlerine göre adaletli şekilde alınan vergilerin oranı daha fazladır. Türkiye’de ise alışverişlerden alınan verginin büyük pay oluşturması, zenginle fakir arasındaki uçurumu giderek artırmaktadır.
• Temel tüketim alışverişinde ekmek, süt, pirinç, yakıt alırken, ev kirası öderken maaşlı çalışanlar, asgari ücretli ve şirket sahipleri aynı oranda vergi ödemektedir. Ancak şirketler, tüm tüketim harcamalarını şirket masrafı olarak gider gösterip yıl sonunda ödeyeceği vergiden düşerken, maaşlı çalışanlar ve emekçilerin böyle bir şansı yok ve aldığı vergi iadesi, verdiği vergiyi kesinlikle karşılamıyor.

• Adaletsizlik, vergi toplanırken başlıyor, vergiden pay alırken de artarak devam ediyor. 2020 yılında, şirketlerin ödediği kurumlar vergisinin sadece %76.3’ü tahsil edilebilmiştir.
Ülkenin 2020 yılındaki toplam 158.8 milyarlık gelir vergisinin 85 milyar lirası ise, daha maaşını görmeden vergisini ödeyen işçi, emekçinin bordrosundan kesilmiştir.

Uygulamadaki artan oranlı vergi sistemi ile vergi toplanırken az kazanandan çok; çok kazanandan ise az vergi alınma esas alınmaktadır. Bu nedenle;
Asgari ücret alan bir işçi;
• 2016 yılında Ekim ayından itibaren
• 2017 yılında Eylül ayından itibaren
• 2021 yılında ise Ağustos ayı ile birlikte bir üst vergi diliminden vergilendirilmiştir.
Ben de DOĞRU PARTİ temsilcisi olarak, Büro Emekçileri Sendikası temsilcilerinin, vergideki adaletsizliğin giderilmesi yönündeki bu taleplerini karşılayacak şekilde yasal düzenlenme taleplerinin yanında olduğumu belirtirken, AZ kazanandan AZ, ÇOK kazanandan ÇOK vergi alınması yönündeki bu çağrıya ses olmanız için siz değerli vatandaşlara çağrıda bulunuyorum. (https://www.change.org/p/adil-bir-vergi-d%C3%BCzeni-istiyoruz-tbmmresmi-gibsosyalmedya-akparti-herkesicinchp-iyiparti-mhp-bilgi-hdpgenelmerkezi)
Selam ve Saygılarımla
Cezmi Orkun
DOĞRU PARTİ Genel Başkan Yardımcısı
(Enerji, Tabii Kaynaklar ve Madencilik Politikaları Başkanı)

Yorum bırak